Bibliography — Classification Index

A 2.3: General: Modern History of Irish Studies: Learned Institutions (incl. periodicals)

10418.
Ó Muimhneacháin (Aindrias): An Cumann le Béaloideas Éireann, 1927-77.
In Béaloideas 45–47 (1977–1979), pp. 1–15.
18665.
Corish (Patrick J.): Dún Mhuire: fifty years.
In Dún Mhuire (1995), pp. 1–7.
4267.
Black (Ronald I.): The Gaelic Academy: the cultural commitment of The Highland Society of Scotland.
In SGS 14/2 (1986), pp. 1–38.
On the history and academic output of The Royal Highland and Agricultural Society of Scotland, founded 1784.
15216.
Glassie (Henry): The Irish Folklore Commission: International scholarship, national purpose, local virtue.
In Béaloideas 78 (2010), pp. 1–18.
2523.
Mac Cana (Proinsias): Ériu 1904-2004.
In Ériu 54 (2004), pp. 1–9.
10419.
Almqvist (Bo): The Irish Folklore Commission: achievement and legacy.
In Béaloideas 45–47 (1977–1979), pp. 6–26.
6547.
Carpenter (Andrew): Some reflections on the first twenty years of the Eighteenth-Century Ireland Society and of its journal Eighteenth-century Ireland / Iris an dá chultúr.
In ECI 20 (2005), pp. 11–16.
15217.
Ó Catháin (Séamas): Leathshúil siar agus leathshúil síos an bóthar.
In Béaloideas 78 (2010), pp. 19–43.
On the National Folklore Collection at University College Dublin.
9861.
Toorians (Lauran): Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies: hoe het begon.
In Arthur, Brigit, Conn, Deirdre [Fs. Strien-Gerritsen] (2003), pp. 21–26.
[(In Dutch:) A. G. van Hamel Foundation for Celtic studies: how it began.]
4240.
Baumgarten (Rolf): The School of Irish Learning.
In NSCS 3 (Nov., 1989), pp. 30–36.
4239.
Baumgarten (Rolf): Kuhns Zeitschrift: 100 Bände alt.
In NSCS 2 (Nov., 1988), pp. 32–33.
5268.
Quin (E. G.): Irish studies in Hermathena.
In Hermathena 115 (Summer, 1973), pp. 41–44.
4110.
Stenson (Nancy): NAACLT, the first ten years.
In JCLL 10 (2005), pp. 42–53.
15032.
Briody (Mícheál): Ar scáth a chéile: Coimisiún Béaloideasa Éireann agus lámhscríbhinní iarchlasaiceacha na Gaeilge.
4970.
Briody (Mícheál): Irlannin kansanperinteen keruun epävirallinen historia.
In Presenting Celtic studies in Finland (1993), pp. 52–63.
[(In Finnish:) The collection of Irish folk tradition: an unofficial history.] With English summary.
18750.
Dillon (Charles): Material in the Irish language in the Robinson Library, Armagh.
In SAM 26/2 (2017), pp. 54–68.
6024.
Ó Murchadha (Diarmuid): The [Cork Historical and Archaeological] Society’s journal.
In JCHAS 96 (1991), pp. 59–82.
15218.
Daly (Mary E.): ‘The State Papers of a forgotten and neglected people’: the National Folklore Collection and the writing of Irish history.
In Béaloideas 78 (2010), pp. 61–79.
8689.
Ó Murchadha (Diarmuid): The Irish Topographical Society.
In Dinnseanchas 5 (1972–1973), p. 63.
8690.
de hÓir (Éamonn): Tuilleadh faoin Irish Topographical Society.
In Dinnseanchas 5 (1972–1973), p. 64.
6633.
Hoare (Kieran): A guide to the archival holdings of the James Hardiman Library, National University of Ireland, Galway.
In JGAHS 53 (2001), pp. 84–104.
10496.
Ó Catháin (Séamas): Institiúid Bhéaloideas Éireann, 1930-1935.
In Béaloideas 73 (2005), pp. 85–110.
6017.
Buttimer (Cornelius G.): Celtic and Irish in [University] College [Cork] 1849-1944.
In JCHAS 94 (1989), pp. 88–112.
14772.
Seoighe (Mainchín): Bunú Choláiste Uí Chomhraí.
In Ómós do Eoghan Ó Comhraí (1995), pp. 96–115.
O’Curry’s Irish College, Carrigaholt, Co. Clare (founded 1912).
4284.
Black (Ronald I.): The Gaelic Academy. Appendix: the Ingliston Papers.
In SGS 15 (1988), pp. 103–121.
Provides a catalogue of the section of the archives of The Royal Highland and Agricultural Society of Scotland at Ingliston which relates to Gaelic matters. Includes index.
5338.
[n. a.]: Clogher Historical Society: silver jubilee, 1952-1977.
In Clogher record 9/2 (1977), pp. 124–125.
4516.
Mullally (Robert): The Centre for Irish Studies.
In ScS 32 (1993–1998), pp. 125–126.
5223.
Bourke (Thomas): Nationalism and the Royal Irish Academy, 1916-1923.
In Studies 75 (1986), pp. 196–208.
18747.
Hazard (Benjamin): Irish Overseas Archive and Micheline Kerney Walsh (1919–1997).
In SAM 26/1 (2016), pp. 203–230.
Now part of the Cardinal Tomás Ó Fiaich Memorial Library and Archive.
2359.
McKay (Patrick), Ó Muraíle (Nollaig): The Ulster Place-Name Society, 1998–2000.
In Ainm 8 (1998), pp. 203–208.
13458.
Beiner (Guy): Orality lost: the archives of the Irish Folklore Collection and folk historiography of Bliain na bhFrancach.
5224.
Kennedy (Brian P.): Seventy-five years of Studies.
In Studies 75 (1986), pp. 361–373.
5225.
Meenan (James): Comment on Brian Kennedy’s article.
In Studies 75 (1986), pp. 374–377.
Response to Studies 75 (1986), pp. 361-373.
9552.
Ó Domhnalláin (Tomás): Buntús Gaeilge agus bunú ITÉ.
In Dán do oide [Ó Cléirigh essays] (1997), pp. 477–501.
14035.
Ó Crualaoich (Gearóid): County Cork folklore and its collection.
In Cork history and society (1993), pp. 919–940.
Refers to material collected by the Irish Folklore Commission.
19520.
Ó Glaisne (Risteárd): Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, 1592–1992.
Baile Átha Cliath: Preas Choláiste na Tríonóide, 1992. viii + 146 pp.
15095.
Kennedy (Michael), McMahon (Deirdre): Reconstructing Ireland’s past: a history of the Irish Manuscripts Commission.
Dublin: Irish Manuscripts Commission, 2009. xxiv + 210 pp.
Rev. by
Daithí Ó Corráin, in StH 36 (2009-2010), pp. 250-252.
18636.
Ní Chinnéide (Mairéad): Scéal Ghael-Linn.
Indreabhán, Conamara: Cló Iar-Chonnacht, 2013. 233 pp. plts.
Rev. by
Réamonn Ó Muirí, in SAM 25/1 (2014), pp. 338-339.
15118.
Briody (Mícheál): The Irish Folklore Commission, 1935–1970: history, ideology, methodology.
Helsinki: Finnish Literature Society, 2007. 535 pp.
Rev. by
Lillis Ó Laoire, in StH 37 (2011), pp. 276-279.
15692.
Vaughan (W. E.) (ed.): The Old Library, Trinity College Dublin: 1712–2012 / edited by W. E. Vaughan.
Dublin: Four Courts, 2013. xviii + 462 pp. illus.
13986.
Ó Raifeartaigh (T.) (ed.): The Royal Irish Academy: a bicentennial history, 1785-1985 / general editor T. Ó Raifeartaigh, with a foreword by W. A. Watts, president.
Dublin: Royal Irish Academy, 1985. xiv + 351 pp.
pp. 166-187: Irish studies, by E. G. Quin.
Quin (E. G.)
13973.
Fox (Peter) (ed.): Treasures of the Library, Trinity College Dublin / edited by Peter Fox.
Dublin: Royal Irish Academy, 1986. xiii + 258 pp. illus.
Published for the Library of Trinity College, Dublin, by the Royal Irish Academy.

pp. 249-251: A select bibliography of the Library, by Ann O’Brien.
13944.
Cunningham (Bernadette) (ed.), FitzPatrick (Siobhán) (ed.), Schnabel (Petra) (ed.): Treasures of the Royal Irish Academy Library / edited by Bernadette Cunningham and Siobhan Fitzpatrick; picture editor: Petra Schnabel.
Dublin: Royal Irish Academy, 2009. xi + 302 pp.
14866.
Nic Pháidín (Caoilfhionn): Fáinne an lae agus an Athbheochan, 1898–1900.
Lúb ar phár, 2. Baile Átha Cliath: Cois Life, 1998. 236 pp.
14869.
Uí Chollatáin (Regina): An claidheamh soluis agus Fáinne an lae, 1899–1932: anailís ar phríomhnuachtan Gaeilge ré na hAthbheochana.
Lúb ar phár, 6. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2004. 276 pp.+ 1 CD-ROM.