Ó hIfearnáin (Tadhg)

17596.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Capuchon, lame et langue: l’irlandais et l’Europe continentale au 17e siècle.
In L’Irlande et ses langues (1992), pp. 33–41.
12513.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Irish.
19111.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Defining the native speaker of Irish: the minority language speaker in a bilingual society.
In CChV 27 (1999), pp. 93–110.
7693.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Doimhne an dúchais: éagsúlacht san aistriú teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua.
In Taighde agus teagasc 2 (2002), pp. 62–91.
11115.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Beartas teanga.
AO-PO, 7. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2006. 28 pp. (An aimsir óg; páipéir ócáideacha, 7).
8256.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Raising children to be bilingual in the Gaeltacht: language preference and practice.
In IJBEB 10/4 (Jul., 2007), pp. 510–528.
16414.
Ó hIfearnáin (Tadhg): An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4.
In TG4@10 (2008), pp. 91–102.
16372.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Irish-speaking society and the state.
In The Celtic languages 2 (2009), pp. 539–586.
17386.
Ó hIfearnáin (Tadhg), Ó Murchadha (Noel): The perception of Standard Irish as a prestige target variety.
In Standard languages and language standards in a changing Europe (2011), pp. 97–104.
Describes the current state and status of Official Standard Irish, or Caighdeán Oifigiúil na Gaeilge.
14330.
Ó hIfearnáin (Tadhg): An phleanáil teanga agus an beartas teanga: coincheapa agus feidhm.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 129–149.
14322.
Ní Neachtain (Máire) (ed.), Ó hIfearnáin (Tadhg) (ed.): An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc / eagarthóirí: Tadhg Ó hIfearnáin agus Máire Ní Neachtain.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2012. xiii + 294 pp.
PP. 279-286: Liostaí breise léitheoireachta do léann na sochtheangeolaíochta.
16425.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Family language policy, first language Irish speaker attitudes and community-based response to language shift.
In JMMD 34/4 (2013), pp. 348–365.
17469.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Paradoxes of engagement with Irish language community management, practice and ideology.
In PBA 199 (2014), pp. 29–52.
13580.
Ó hIfearnáin (Tadhg): Sociolinguistic vitality of Manx after extreme language shift: authenticity without traditional native speakers.
In IJSL 231 (Jan., 2015), pp. 45–62.
17911.
Ó hIfearnáin (Tadhg): La pratique de l’irlandais et la minorité irlandophone.
In Bretagne linguistique 19 (2015), pp. 81–97.
18629.
Ó hIfearnáin (Tadhg): The ideological construction of boundaries between speakers, and their varieties.
In New speakers of minority languages (2018), pp. 151–164.
18689.
Ó hIfearnáin (Tadhg) (ed.), Walsh (John) (ed.): An meon folaithe: imleabhar ar idé-eolaíocht na Gaeilge in Éirinn agus in Albain / eagarthóirí: Tadhg Ó hIfearnáin agus John Walsh.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2018. 194 pp.
Rev. by
Colin J. Flynn, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.07.