Ó Fiaich (Tomás)

(1923 – 1990)

5686.
Ó Fiaich (Tomás): The Ulster poetic tradition in the 19th century.
In LCC 3 (1972), pp. 20–37.
Repr. in SAM 19/2 (2003), pp. 164-179.
7237.
Ó Fiaich (Tomás): Art Mac Cooey and his times.
In SAM 6/2 (1972), pp. 217–250.
7239.
Mac Conmidhe (Pádraig), Ó Coinne (Seán), Ó Doibhlin (Breandán), Ó Fiaich (Tomás): Ómós do Éamonn Ó Doibhlin.
In SAM 6/2 (1972), pp. 372–381.
1. An fear; 2. An staraí; 3. An Gaeilgeoir; 4. Marbhna an Athar Éamonn.
14440.
de Barra (Pádraig) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Imeacht na n-iarlaí / téacs arna chóiriú ag Pádraig de Barra; réamhrá agus tráchtaireacht le Tomás Ó Fiaich.
Baile Átha Cliath: Foilseacháin Náisiúnta Teoranta, 1972. x + 350 pp.
Modernized version.

Rev. by
Éamonn Mac an Fhailigh, in Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 348-350.
18640.
Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Cumhaigh: dánta / Tomás Ó Fiaich a chur in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Choiste Éigse Oirialla, 1973. 187 pp.
Edition of 25 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Foinsí, Nótaí, Foclóirín, Indéacsanna, Clár na gcéad línte.

Initial lines:

1. Ag bruach Dhún Réimhe ar uaigneas lae;
2. A aolchloch dhaite bhí i bhfad ag síol Néill gan smúid;
3. Eadar Foirceal na cléire is Fochairt na nGael;
4. Adeir clann Liútair atá i gcúirt 's í gcóistibh;
5. Is i mBaile an Talainn tá an naí is deise fá thrí;
6. A chuisle 's a stóir 's a chos dheas i mbróig;
7. A mhic Éamoinn Ruaidh, a shadharclann an tsluaigh;
8. A Airt Óig Uí Néill, a shadharclann is glaine cáil;
9. Dob úr-ghlas duilliúr gach coilleadh ag líonadh de bhláth;
10. A Ghalien thairis, tháinig chugainn ar chuairt anoir;
11. Mise an t-ollamh saoithiúil sin, Pítear Mhac Dhónaill;
12. Tá bodaigh na heorna i gcorraí go mór;
13. Tá bodaigh na heorna ag ól go cumasach;
14. Ag caisleán Bhaile Roibín in aice an róid mhóir;
15. Bua leat in do sheilg gan toirmeasc, a Chathail Mhic Gheoich;
16. 'Mhic Uí Labhail na flaithe ar ghnáth leat bheith 'scairtigh;
17. Tá ribíní daite ar gach páiste istír;
18. Ag cuan Bhinn Éadain ar bhruach na hÉireann;
19. Tá géag gheal dheasaith’ bhéalbhinn bhreasnaí;
20. Ar Mhullach an Átha Buí 'mo luí teacht gairm na gcuach;
21. Tar éis mo shiúil fríd chúigibh Éireann;
22. In Inis Caoin tá an t-óigfhear de fhíor-scoith na Fódhla;
23. Is tuirseach buartha chuaigh mo shuan aréir damh;
24. Ag úr-chill an Chreagáin 'sé chodail mé aréir faoi bhrón;
25. Tá Dealgan ard fán tráth seo coinscleach.
5711.
Ó Fiaich (Tomás): Irish poetry and the clergy.
In LCC 4 (1975), pp. 30–56.
5734.
Ó Fiaich (Tomás): Na hamhráin ghrá.
In LCC 6 (1975), pp. 59–87.
7099.
Ó Fiaich (Tomás): Pól Ó hUiginn.
In MaynR 2/1 (Jun., 1976), pp. 42–51.
18589.
Ó Caithnia (Liam) (ed.), Ó Fiaich (Tomás) (ed.): Art Mac Bionaid: dánta / Tomás Ó Fiaich agus Liam Ó Caithnia a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar Tta a d’fhoilsigh do Éigse Oirialla, 1979. 130 pp.
Edition of 31 poems, in normalized spelling; An Réamhrá, Na Dánta, Nótaí, Briseadh Eachroma, Foclóirín, Áiteanna, Daoine, Clár na gCéadlínte.

Initial lines:

1. A fhréimh den fhuil uasal faoi ghruaim i nDún Dealgan mo dhíth;
2. Thug mé ruaig fá bhruach na tíre;
3. Ghlac mise réim go séidfinn port ar an phíb;
4. Dhéanfaidh mise báda bronnmhar;
5. Ta brainse féidhmiúil ceansa céillí;
6. Is tubaisteach an cás atá láimh ins an ghleann so;
7. Nach tuirseach an gníomh a theagmhaigh sa tír seo;
8. Tá scraiste crotach gránna de chon clárach aige Ruairí;
9. A marthain don chóip a d’ordaigh an Ghaeilig;
10. A ógánaigh ghreannmhair mar a labhras gach file le dán;
11. Tá ábhar gáire agam ab áil liom a insint;
12. Tháinig compáin róláidir ag imirt ar chártaí;
13. Cé hé seo ina shuan go huaigneach faoin bhord so?;
14. Is tuirseach na scéala chluinim á lua;
15. Is iomaí léan a fuair Inis Fódla;
16. Ceistím Diagairí Inis Fáil;
17. A Phádraig chaoimh, a mhic Sheáin Rua;
18. Is ard an chéim do-bheir Seán Ó Dálaigh;
19a. Beir beannacht is céud uaim féin le buaidh is neart;
19b. D’imigh an t-iasc a bhí sa Bhóinn;
20a. Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt;
20b. Ba ionmhain liomsa file faobhrach;
21a. A Airt, a chara, sé mo bharamhail gur sháraigh tú an chríoch;
21b. Agraim agus maoídhim carthanas na naoí;
21c. Gé nár fhág sibh cláirseoir, ollamh, nó éigse;
22. Tá sagart fialmhar i gClochar na sua;
23. Iomad Nollaig bhuach le suailce dhuit, a Shéamais;
24. Is annamh ghabhtar íasc ar fhásach;
25. Tá struille de mhinistir bhán;
26. A ghleann na suailce, áras na huaisle bhíodh lán den daonnacht;
27. Má d’éag Seán Johnston;
28. A Phádraig, tá mise aosta, is faraoir níl tusa óg;
29. A chléirigh cheansa is fearr tuigse is méin;
30. Ag Cloch Mhór thoir na nIarlaí chas deilbh chríon lom liath liom;
31. Is tuirseach le rá é, fágadh mé i ndaoirse.

Rev. by
Brian Mac Raois, in SAM 9/2 (1979), pp. 441-442.
6598.
Ó Fiaich (Tomás): A tribute to Father Diarmuid Mac Íomhair.
In JCLAHS 20/3 (1983), pp. 173–174.
14545.
Ó Fiaich (Tomás): Virgils Werdegang in Irland und sein Weg auf den Kontinent.
In Virgil von Salzburg (1985), pp. 17–26.
7271.
Ó Fiaich (Tomás): Virgil’s Irish background and departure for France.
In SAM 11/2 (1985), pp. 301–318.
7273.
Ó Fiaich (Tomás): Tarlach Ó Raifeartaigh.
In SAM 11/2 (1985), pp. 539–541.
18594.
Ó Fiaich (Tomás): Gaelscrínte san Eoraip.
Baile Átha Cliath: Foilseacháin Ábhair Spioradálta, 1986. viii + 248 pp.
2nd, augm. ed. of BILL 7711.

Rev. by
Anraí Mac Giolla Chomhaill, in SAM 12/1 (1986), p. 284.

5719.
Ó Fiaich (Tomás): St. Kilian: his Irish background and posthumous influence.
In Breifne 8/1 (1989), pp. 1–19.
19066.
Ó Fiaich (Tomás): Irische Geistliche auf dem europäischen Festland.
In Kilian, Mönch aus Irland (1989), pp. 17–27.
7287.
Ó Fiaich (Tomás): St. Kilian: his Irish background and posthumous influence.
In SAM 13/2 (1989), pp. 61–80.
Also publ. in Breifne 8/1 (1989), pp. 1-19.
18595.
Ó Fiaich (Tomás): The Irish Colleges in France.
Dublin: Veritas, 1990. 32 pp.
Lecture delivered at the General Humbert Summer School in Castlebar Co. Mayo, August 1988.

Rev. by
Pádraig Ó hÁdhmaill, in SAM 14/1 (1990), p. 240.
7397.
Ó Fiaich (Tomás): St. Patrick and Armagh.
In SAM 16/2 (1995), pp. 107–119.
7403.
Ó Fiaich (Tomás): The Schottenklöster in Southern Germany: die Bewegung der Iroschottischen Klöster in Süd-Deutschland.
In SAM 18/2 (2001), pp. 31–46.
7414.
Ó Fiaich (Tomás): The primacy of the Irish church.
In SAM 21/1 (2006), pp. 1–23.
12226.
Ó Fiaich (Tomás), Walsh (Paul), Ó Muraíle (Nollaig) (ed.): Turas na dtaoiseach nUltach as Éirinn: from Ráth Maoláin to Rome. Tadhg Ó Cianáin’s contemporary narrative of the journey into exile of the Ulster chieftains and their followers, 1607-8 (the so-called ‘Flight of the Earls’) / edited by Nollaig Ó Muraíle, incorporating work by Paul Walsh and Tomás Ó Fiaich.
Rome: Pontifical Irish College, 2007. 690 pp.
Rev. by
Caoimhín Breatnach, in ZCP 58 (2011), pp. 309-318.
Bernadette Cunningham, in StH 34 (2006-2007), pp. 222-224.
Breandán Ó Doibhlin, in The furrow 59/4 (Apr., 2008), pp. 251-252.