Ó Muirí (Damien)

(1948 – 2010)

5742.
Ó Muirí (Damien): Amhráin Chúige Uladh.
In LCC 7 (1976), pp. 58–95.
5777.
Ó Muirí (Damien): Tírghrá agus grá tíre i bhfilíocht Chúige Uladh.
In LCC 13 (1982), pp. 166–190.
19521.
Ó Muirí (Damien): Comhréir Ghaeilge Ghaoth Dobhair: pátrúin na n-abairtí.
Baile Átha Cliath: Coiscéim, 1982. xiii + 183 pp.
5802.
Ó Muirí (Damien): An aoir san fhilíocht.
In LCC 18 (1988), pp. 39–60.
11918.
Ó Muirí (Damien): Gender of the noun in Scottish Gaelic.
In NACCS 1 (1988), pp. 423–441.
12085.
Ó Muirí (Damien): Gender of monosyllabic names in Modern Irish.
In NACCS 2 (1992), pp. 231–265.
5824.
Ó Muirí (Damien): Ó Gramhnaigh, Ó hIceadha, Ó Nualláin: ollúna na hAthbheochana.
In LCC 23 (1993), pp. 44–88.
5544.
Ó Muirí (Damien): O’Growney: one hundred years on.
In RíM 9/1 (1994–1995), pp. 104–134.
5839.
Ó Muirí (Damien): Duanta Eoghain Ruaidh Mhic an Bhaird.
In LCC 24 (1994), pp. 152–180.
8498.
Ó Muirí (Damien): Aspects of declension and case in Modern Irish.
In ACCS 1 (2000), pp. 17–35.
12705.
Ó Muirí (Damien): An cúlra dlíthiúil leis an bharantas.
In Téada dúchais (2002), pp. 423–444.
11701.
Ó Muirí (Damien): Séamas Óg Mac Coitir agus an dlí Gallda.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 721–767.