Ó Gliasáin (Mícheál)

9650.
Ó Gliasáin (Mícheál): Irish in post-primary education 1960-1980: an ITÉ research project.
In Teangeolas 13 (Geimhreadh, 1981), pp. 18–23.
9360.
Ó Gliasáin (Mícheál): Bilingual secondary schools in Dublin 1960-1980.
In IJSL 70 (Jan., 1988), pp. 89–108.
9694.
Ó Gliasáin (Mícheál): Sonraí scéim na ndeontas £10: impleachtaí ar bith?
In Teangeolas 28 (Geimhreadh, 1990), pp. 9–11.
17489.
Ó Gliasáin (Mícheál): Language shift among schoolchildren in Gaeltacht areas 1974–84: an analysis of the distribution of £10 Grant qualifiers.
TT, 16. Baile Átha Cliath: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1990. 98 pp. (Tuarascáil taighde, 16).
15044.
Ó Gliasáin (Mícheál): Ceist na teanga sa daonáireamh = The language question in the census of population.
TT, 21. Baile Átha Cliath: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1996. ii+33+ii+33 pp. (Tuarascáil taighde, 21). Bilingual edition.
Rev. by
Nancy C. Dorian, in Language in society 27/2 (1998), pp. 260-267.
Máire Nic Ghiolla Phádraig, in StH 29 (1995), pp. 249-252.
16249.
Ó Gliasáin (Mícheál): The decline of the Irish language in North Tipperary.
In THJ (1999), pp. 67–97.