Ó Buachalla (Breandán)

(1936 – 2010)

14438.
Ó Buachalla (Breandán): I mBéal Feirste cois cuain.
LT, 16. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1968. xii + 319 pp. (Leabhair thaighde, 16).
[= BILL 647.]

Rev. by
Tomás Ó Broin, in Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 245-249.
14443.
de Brún (Pádraig) (ed.), Ó Buachalla (Breandán) (ed.), Ó Con Cheanainn (Tomás) (ed.): Nua-dhuanaire: cuid I.
Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1971. x + 186 pp.
[= BILL 5569.]

Rev. by
An Niallach, in StC 8-9 (1973-1974), p. 345.
Donncha A. Ó Cróinín, in StH 12 (1972), pp. 185-190.
Cathal Ó Háinle, in Éigse 15/1 (Samhradh, 1973), pp. 73-81.
529.
Ó Buachalla (Breandán): Stair an chónaisc acht go.
In Ériu 23 (1972), pp. 143–161.
1. acht con ‘provided that’; 2. acht go i nGaeilge Chorca Dhuibhne; 3. acht go i nGaeilge na Gaillimhe; 4. acht go i nGaeilge Iorrais; 5. acht go i nGaeilge Dhún na nGall; 6. acht go i nGaeilge na hAlban; 7. Réimse shéimeantach acht go; 8. Léiriú; 9. acht sa Nua-Ghaeilge; 10. Conclúid.
1514.
Ó Buachalla (Breandán): Dán ar Chath Eachroma.
In Éigse 15/2 (Geimhreadh, 1973), pp. 117–123.
Two versions of the same song on the Battle of Aughrim [1691] edited with notes in Irish. Version 1, beg. A dhaoine tá líonta dhen daonnacht, ed. from MS QUL Bunting 7 (no. 68), normalised. Version 2, beg. 'S a dhaoine a bhfuil maoineadh nó spré agaibh, reproduced from Seán Ó Fionnagáin’s ed. in An Stoc (Eanáir 1928) 3; with notes.
Ó Fionnagáin (Seán) (ref.)
14640.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Bun na gcúig gcrann.
In Cathal Buí (1975), pp. 57–58.
Ag bun na gcúig gcrann is é sméid mé uirthi anonn, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14641.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Saoradh Mholl Nic na Buí.
In Cathal Buí (1975), pp. 59–60.
Dar Cogadh an dá Ghall a thosaigh go mall, wrongly attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14642.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Saoradh Shíle Thír Eoghain.
In Cathal Buí (1975), pp. 61–62.
Beir beannacht uaim síos go Tír Chonaill mar bhfuil Aodh, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14643.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): An Caisleán Cam.
In Cathal Buí (1975), p. 63.
Nach trom an codladh atá ar mo chéile, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14644.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Nóra agus Cathal.
In Cathal Buí (1975), pp. 64–66.
An gcluin tú mé, a Chathail Bhuí, tá an bás fá fhad téide dhuit, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14645.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Ceataí bhán.
In Cathal Buí (1975), p. 67.
Bímse mo spealadóir agus bheirim barr an fhéir liom, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14646.
Ó Buachalla (Breandán): Mailí mhómhar.
In Cathal Buí (1975), pp. 68–70.
A Mhailí mhómhar, dá siúlfá an ród liom, attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14647.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Beatha Chathail Bhuí.
In Cathal Buí (1975), pp. 71–72.
Is beag claí, garrdha, fál nó fuirseadh, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14648.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Ceataí na gciabh.
In Cathal Buí (1975), pp. 73–74.
Tá an oíche ag sioc agus tá sé fuar, attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14649.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): An bonnán buí (a).
In Cathal Buí (1975), pp. 75–76.
A bhonnáin bhuí, is é mo chrá do luí, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14650.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): An bonnán buí (b).
In Cathal Buí (1975), pp. 77–83.
Ar maidin inné le héirí an lae, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14651.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Tuireamh Philip Mhic Giolla Ghunna.
In Cathal Buí (1975), pp. 84–85.
Dá mbeinnse mo ollamh ealaíonta mar mhian liom, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14652.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Thíos ag béal bearnais.
In Cathal Buí (1975), p. 86.
Thíos ag Béal Bearnais tharla mise is mo ghrá, wrongly attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14653.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Tuireamh na meisce.
In Cathal Buí (1975), p. 87.
Is í mo chreach bean cheannaí na féile!, wrongly attributed to Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14654.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Marbhna Chathail Bhuí.
In Cathal Buí (1975), pp. 90–91.
A Rí na ngrása, is dána dhomh amharc ort suas, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14655.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aithreachas Chathail Bhuí.
In Cathal Buí (1975), pp. 92–95.
Anois is tráth liom parlaí a dhéanamh feasta le Dia, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14656.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Véarsaí fáin.
In Cathal Buí (1975), p. 95.
(i) Is peacach mé fá ualach trom, (ii) Nuair ólaimse mo dhóthain den bhiotáilte bhíos daor, and (iii) D’fhág tú seacht mallacht, a shagairt a chroí, by Cathal ‘Buí' Mac Giolla Ghunna.
14639.
Ó Buachalla (Breandán): Cathal Buí: amhráin / Breandán Ó Buachalla a chuir in eagar.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar a d’fhoilsigh do Éigse Bhréifne, 1975.
Edition of 14 songs attributed to Cathal Buí Mac Giolla Ghunna. Introduction, Texts, Oral traditions about the poet, Manuscript sources, Metrical, linguistic and textual notes, Vocabulary, Index.

Rev. by
Nollaig Ó hUrmoltaigh, in Éigse 15/4 (Geimhreadh, 1974), pp. 338-340.
684.
Ó Buachalla (Breandán): Varia: III. Modern Irish beirt.
In Ériu 27 (1976), pp. 130–134.
Suggests that beirt ‘two persons’ derives from bert ‘a move in a board game entailing two pieces’.
1577.
Ó Buachalla (Breandán): Nótaí ar Ghaeilge an tuaiscirt I.
In Éigse 16/4 (Geimhreadh, 1976), pp. 285–316.
On the use of and cha in Uster Irish.
14126.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Nua-dhuanaire: cuid II.
Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1976. ix + 145 pp.
60 Ulster poems and folksongs from the period 1700-1850.

Rev. by
Nollaig Ó hUrmoltaigh, in Éigse 17/1 (1977), pp. 133-135.
690.
Ó Buachalla (Breandán): and cha in Ulster Irish.
In Ériu 28 (1977), pp. 92–141.
1. Scottish Gaelic influence [on Ulster Ir.]; 2. O’Rahilly’s theory [cf. Best2 527]; 3. Present for future in Ulster Irish; 4. Present for future in Early Irish; 5. A reconstruction of the data; 6. An alternative interpretation [cha associated with ‘informal’ style in Ulster].
7254.
Ó Buachalla (Breandán): Art Mac Bionaid, scríobhaí.
In SAM 9/2 (1979), pp. 338–349.
728.
Ó Buachalla (Breandán): The verbal adjective formant -iste in Ulster Irish.
In Ériu 31 (1980), pp. 39–45.
Suggests development -ighte > -ite > -itse > -iste for Ulster Irish and Scottish Gaelic.
5103.
Ó Buachalla (Breandán): Annála ríoghachta Éireann is Foras feasa ar Éirinn: an comhthéacs comhaimseartha.
In StH 22–23 (1982–1983), pp. 59–105.
9751.
Ó Buachalla (Breandán): Scribal practice, philology and historical linguistics.
In ICHL 5 (1982), pp. 425–432.
Discusses material collected from South East Ulster manuscripts dating from 1700-1900.
350.
Ó Buachalla (Breandán): The prepositional relative clause in SE-Ulster Irish.
In Celtica 15 (1983), pp. 69–77.
9819.
Ó Buachalla (Breandán): An Mheisiasacht agus an Aisling.
In Folia Gadelica [R. A. Breatnach essays] (1983), pp. 72–87.
3864.
Ó Buachalla (Breandán): Na Stíobhartaigh agus an t-aos léinn: Cing Séamas.
In PRIA-C 83 (1983), pp. 81–134.
Rev. by
Colm Ó Baoill, in Éigse 21 (1986), pp. 249-251.
3868.
Ó Buachalla (Breandán): The f-future in Modern Irish: a reassessment.
In PRIA-C 85 (1985), pp. 1–36.
3876.
Ó Buachalla (Breandán): MacNeill’s Law and the plural marker -(e)an.
In PRIA-C 88 (1988), pp. 36–90.
1887.
Ó Buachalla (Breandán): Briseadh na Bóinne.
In Éigse 23 (1989), pp. 83–106.
The account in Gaelic poetry of the Battle of the Boyne and its aftermath.
2168.
Ó Buachalla (Breandán): Aodh Eanghach and the Irish king-hero.
In Sages, saints and storytellers [Fs. Carney] (1989), pp. 200–232.
Examines the bardic poetry motif of the prophesied redeemer king, exemplified by Aodh Eanghach.
500.
Ó Buachalla (Breandán): Cúlra is tábhacht an dáin A leabhráin ainmnighthear d’Aodh.
In Celtica 21 (1990), pp. 402–416.
On the background and importance of the poem by Eoghan Ruadh Mac an Bhaird. This poem and Fogas furtacht don tír thuaidh composed c. 1625-27 for Aodh Ó Domhnaill. Suggests that the leabhrán referred to is Lipsius’s De militia Romana libri quinque [. . .]. New edition (15 qq.) of poem with previously unpublished prose introduction. Ed. from MS NLI G 167.
5114.
Ó Buachalla (Breandán): Seacaibíteachas Thaidhg Uí Neachtain.
In StH 26 (1991–1992), pp. 31–64.
6563.
Ó Buachalla (Breandán): Irish Jacobite poetry.
In Irish review 12 (Spring/Summer, 1992), pp. 40–49.
6523.
Ó Buachalla (Breandán) (revr.): Poetry and politics in early modern Ireland.
In ECI 7 (1992), pp. 149–175.
Review article of: The Gaelic mind and the collapse of the Gaelic world, by M. O Riordain (Cork: Cork University Press, 1990).
963.
Ó Buachalla (Breandán): In a hovel by the sea.
In Irish review 14 (Autumn, 1993), pp. 48–55.
A reassessment of Aogán Ó Rathaille’s poem beg. Is fada liom oíche fhírfhliuch.
14032.
Ó Buachalla (Breandán): The making of a Cork Jacobite.
In Cork history and society (1993), pp. 469–497.
On James Cotter (1689-1720) and the political dimension of Párliament na mban.
19207.
Ó Buachalla (Breandán): Canóin na creille: an file ar leaba a bháis.
In Nua-léamha (1996), pp. 149–169.
14857.
Ó Buachalla (Breandán): Aisling ghéar: na Stíobhartaigh agus an t-aos léinn, 1603-1788.
LT, 80. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1996. x + 808 pp. (Leabhair thaighde, 80).
Rev. by
A. J. Hughes, in SAM 17/2 (1998), p. 228.
Mícheál Mac Craith, in ECI 13 (1998), pp. 166-171.
9448.
Ó Buachalla (Breandán): Synthetic and analytic: addendum.
In Miscellanea Wagner (1997), pp. 175–181.
14864.
Ó Buachalla (Breandán): An caoine agus an chaointeoireacht.
Lúb ar phár, 1. Baile Átha Cliath: Cois Life, 1998. 110 pp.
Adresses three misconceptions about Caoine Airt Uí Laoghaire: (Pt. 1) that it is to be read as a realistic account based on historical facts; (Pt. 2) that the Caoine is best understood as an example of the keening tradition; (Pt. 3) that the name of the metre of the poem is rosc.

Rev. by
Máirín Nic Eoin, in ECI 13 (1998), pp. 193-196.
5160.
Ó Buachalla (Breandán): Ó Rathaille, na Cárthaigh agus na Brúnaigh.
In StH 31 (2000–2001), pp. 119–138.
ad Seán Ó Tuama, Filí faoi sceimhle, 1978. Questions the view that in the opinion of the poet the Brownes rank alongside the MacCarthys as worthy patrons.
12329.
Ó Buachalla (Breandán): Marbhchaoine an Athar Seán Ó Maonaigh.
In Saoi na héigse (2000), pp. 197–208.
1837.
Ó Buachalla (Breandán): ‘Common Gaelic’ revisited.
In Rannsachadh na Gàidhlig 1 (2002), pp. 1–12.
vs. K. Jackson, Common Gaelic, 1951 (BILL 1017). Divides the Gaelic linguistic continuum into Northern and Southern Gaelic, and provides a list of 23 distinctive features of the former.
5174.
Ó Buachalla (Breandán): Ceol na filíochta.
In StH 32 (2002–2003), pp. 99–132.
Studies the formulae ar fhonn, ar ghuth, etc. used by scribes to indicate the tune to which poems should be sung.
1014.
Ó Buachalla (Breandán): ‘A line in Aogán Ó Rathile’.
In Celtica 24 (2003), pp. 225–231.
Rejects T. F. O’Rahilly's emendation bhuineas an cruinneac don rinneac le rinn-scuaba (in Celtica 1/2 (1950), pp. 328-330) in Aogán Ó Rathaile’s poem Gile na Gile do chonarc air slígh a n-uaigneas. Suggests restoring to bhaineas an chruinne den rinne le rinnscuabadh (‘that removes the dew from the grass with sharp sweeping’) corresponding to John O’Daly's original interpretation of 1846.
O’Daly (John) (ref.), O’Rahilly (T. F.) (ref.)
928.
Ó Buachalla (Breandán): Gaeilge Chléire.
TB. [Baile Átha Cliath]: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 2003. [v] + 112 pp. (An teanga bheo).
Incl. list of expressions particular to the dialect.
8093.
Ó Buachalla (Breandán): Dánta Aodhagáin Uí Rathaille: reassessments.
ITS-SS, 15. London: Irish Texts Society, 2004. 64 pp.
Rev. by
Geraldine Parsons, in ZCP 56 (2008), pp. 211-213.
10144.
Doyle (Aidan) (ed.), Ní Laoire (Siobhán) (ed.): Aistí ar an Nua-Ghaeilge in ómós do Bhreandán Ó Buachalla / curtha in eagar ag Aidan Doyle agus Siobhán Ní Laoire.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2006. 215 pp.
pp. 11-16: Leabharliosta Bh. Uí Bh., tiomsaithe ag Máire de Grás.
Ó Buachalla (Breandán) (hon.)
11363.
Ó Buachalla (Breandán): ‘Anocht is uaigneach Éire’.
In HI 15/4 (Jul., 2007), pp. 32–37.
3798.
Ó Buachalla (Breandán): Modern Irish fuaidh.
In Celtica 25 (2007), pp. 160–165.
Calls attention to the variant paradigm in fua- attested in Modern Irish for the past tense of téigh, and argues that this, along with the paradigm in chá- (cf. bardic cháidh and ScG chaidh), results from the blending of synonymous ro-fáith and do-chuaidh.
15067.
Ó Buachalla (Breandán) (ed.): Aogán Ó Rathaille / curtha in eagar ag Breandán Ó Buachalla.
Filí, 1. Baile Átha Cliath: Field Day, 2007. vii + 136 pp. (Filí, 1).
21 poems and 4 fragments by A. Ó R.; with notes, vocabulary, indexes.

1. Do chuala gol ban i gcéin; 2. Is atuirseach géar liom créachta chrích Fódla; 3. Is fada liom oíche fhírfhliuch gan suan gan srann; 4. Monuarsa an Chárthfhuil tráite tréithlag; 5. Cneá agus dochar do ghortaigh mo chéadfa; 6. Tásc tré sreathaid dearca deora; 7. Maidean sul smaoin Títan a chosa do luail; 8. Aisling ghéar do dhearcas féin im leaba is mé go lagbhríoch; 9. Tréig do thalamh dúchais; 10. An trua libh na faolchoin an éithigh 's an fhill dhuibh; 11. Gile na gile do chonarc ar shlí in uaigneas; 12. A bháis do rug Muircheartach uainn; 13. (a) A choisí, beir m’uiríoll go Daingean Uí Chúis; (b) Abigil Brún a dúirt ná féadfainnse; (c) Deirim is ní cheilim ort, a Rí na ngrás; (d) Ní féile ná daonnacht is ainm don abhainn; 14. Mo ghreadadh go cruaidh mé duairc ag druidim le haois; 15. Do shiúlaigh mise an Mhúmhain Mhín; 16. Ag siúl dom ar bhruíonta na Mumhan mórthimpeall; 17. Cabhair ní ghairfead go gcuirthear me i gcruinnchomhrainn; 18. Do ghéis an Ráth Mhór, do réabadh a seoil; 19. Do scaoileadar draoithe agus fáidhí de rímhfhionnas Phádraig is Bhríd; 20. Táid éisc ar na srúillibh ag léimrigh go lúfar; 21. Scéal goirt do ghéarghoin mo chroí-se is do léirchuir na mílte chun fáin; 22. Do leathnaigh an chiach dhiachrach fám sheana-chroí dúr.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 34 (2006-2007), pp. 234-236.
7565.
Ó Buachalla (Breandán): Ó Néill agus an t-aos léinn.
In LCC 38 (2008), pp. 7–38.
9869.
Ó Buachalla (Breandán): Seachadadh na filíochta.
In StH 35 (2008–2009), pp. 69–97.
13953.
Ó Buachalla (Breandán): Eighteenth-century Irish manuscripts.
17032.
Ó Buachalla (Breandán): Anocht is uaigneach Éire.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 188–195.
On the flight and its aftermath as reflected in 17th c. Irish language poetry.
9475.
Ó Buachalla (Breandán): The author of the poem Mac an cheannaí.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 329–354.
10524.
Ó Buachalla (Breandán): The phonology of rinn and airdrinn.
In ZCP 58 (2011), pp. 129–164.
Argues that five short vowels were distinguished in unstressed position in Middle and Early Modern Irish poetics.
15031.
Ó Buachalla (Breandán): Tuireamh agus caoine ar Shéamas Óg Mac Coitir.
In Léann an dúchais [Ó Crualaoich essays] (2012), pp. 5–18.
Aguisín A: Edition of two parts of a lament, Aisling do chuala ar maidin do bhuair me (an tuireamh), and Mo chéad chara thú (an caoine), normalised from Maynooth M 9 with readings and notes; Aguisín B: Léan ort a Chorcaigh, normalised from TCD 11320, with readings and textual notes; Aguisín C: fragment of variant version of Léan ort a Chorcaigh.
12843.
Ó Buachalla (Breandán): Dán le Mac Cárthaigh Mór.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 330–335.
16516.
Ó Buachalla (Breandán), Goan (Cathal) (ed.), McCloskey (James) (ed.): Cnuasach Chléire / [le] Breandán Ó Buachalla; curtha in eagar ag James McCloskey agus Cathal Goan.
Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 2017. 361 pp.
Alphabetical list of words from Cape Clear Island (off the south-west coast of Co. Cork); with phonemic transcriptions and examples of usage.