Mac Craith (Mícheál S.)

5098.
Mac Craith (Mícheál): Féach orm, a inghean Eóghain: anailís théamúil agus anailís struchtúrtha.
In StH 21 (1981), pp. 75–94.
7106.
Mac Craith (Mícheál): Gearóid Iarla agus Mairg adeir olc ris na mnáibh.
In MaynR 6/2 (May, 1982), pp. 72–92.
1761.
Mac Craith (Mícheál): Ovid, an macalla agus Cearbhall Ó Dálaigh.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 103–120.
I. Forás an mhacalla mar dheismireacht liteartha. II. An dán Gaeilge.
10439.
Mac Craith (Mícheál): Cioth na baoise.
In Béaloideas 51 (1983), pp. 31–54.
On Bíodh aire ag Ultaibh ar Aodh (L. Mac Cionnaith, 1938, Dioghluim dána, no. 75 [pp. 236-240]).
7112.
Mac Craith (Mícheál): A bhean lán de stuaim.
In MaynR 10 (May, 1984), pp. 27–51.
7837.
Price (Glanville) (ed.), Wells (David A.) (ed.): The year’s work in modern language studies 1987.
YWMLS, 49. Cambridge: Modern Humanities Research Association, 1988.
pp. 563-565: Irish studies: Early Irish, by Ruairí Ó hUiginn;
pp. 567-569: Irish studies: Modern Irish, by Mícheál Mac Craith;
pp. 575-578: Scottish Gaelic studies, by Derick S. Thomson.
Mac Craith (Mícheál), Ó hUiginn (Ruairí), Thomson (Derick S.)
7838.
Price (Glanville) (ed.), Wells (David A.) (ed.): The year’s work in modern language studies 1988.
YWMLS, 50. Cambridge: Modern Humanities Research Association, 1989.
pp. 634-637: Modern Irish, by Mícheál Mac Craith.
Mac Craith (Mícheál)
14843.
Mac Craith (Mícheál): Lorg na hiasachta ar na dánta grá.
LT, 63. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1989. 251 pp.
Discusses the direct influence of English literature on Irish love poetry of the period 1550-1650. Study based on an analysis of the following eight poems: chap 2. Mairg adeir olc ris na mnáibh (Gearóid Iarla); chap. 3. A mhacalla dheas (Cearbhall Ó Dálaigh), Dála an nóinín (Pádraigín Haicéad), A bhean lán de stuaim (Geoffrey Keating), Fir na Fódla ar ndul d’éag (Riocard do Búrc); chap. 4. Fuar dó féin an croidhe tinn, A fhir éadmhair 'gá mbí bean; chap. 5. Féach orm, a inghean Eóghain (Ó Géaráin).

Rev. by
Breandán Ó Conaire, in StH 29 (1995), pp. 231-237.
4807.
Mac Craith (Mícheál): Gaelic Ireland and the Renaissance.
In 8th ICCS, Swansea 1987 (1990), pp. 57–89.
8887.
McCraith (Michael): The saga of James MacPherson’s ‘Ossian’.
In LHR 8/2-3 (Autumn, 1991), pp. 5–9.
3123.
Mac Craith (Mícheál): Charlotte Brooke: a romantic metaphysical?
In ÉtC 29 (1992), pp. 271–284.
Examines the structure of the poem Féach orm, a inghean Eóghain (as ed. by T. F O’Rahilly, Dánta gr.2, no 56 [pp. 20-24]).
12088.
Mac Craith (Mícheál): Gaelic courtly love poetry: a window on the Renaissance.
In NACCS 2 (1992), pp. 347–368.
7505.
Mac Craith (Mícheál): Scáthán shacramuinte na haithridhe: saothar reiligiúnda nó saothar polaitíochta?
In IMN (1993), pp. 144–154.
7511.
Mag Craith (Míchéal): Beatha Aodha Ruaidh Uí Dhomhnaill: beathasnéis de chuid an Renaissance.
In IMN (1994), pp. 45–54.
6526.
Mac Craith (Mícheál): Filíocht Sheacaibíteach na Gaeilge: ionar gan uaim?
In ECI 9 (1994), pp. 57–74.
18854.
Mac Craith (Mícheál): The Gaelic reaction to the Reformation.
In Conquest and union (1995), pp. 139–161.
19200.
Mac Craith (Mícheál): Creideamh agus athartha: idé-eolaíocht pholaitíochta agus aos léinn na Gaeilge i dtús an seachtú haois déag.
In Nua-léamha (1996), pp. 7–19.
5851.
Mac Craith (Mícheál): Litríocht an 17ú haois: tonnbhriseadh an t-seanghnáthaimh nó tonnchruthú an nuaghnáthaim?
In LCC 26 (1996), pp. 50–82.
13498.
Mac Craith (Mícheál): The ‘forging’ of Ossian.
In Celticism (1996), pp. 125–141.
6530.
Mac Craith (Mícheál): Fingal: eipic thosaigh James Macpherson.
In ECI 12 (1997), pp. 77–86.
12322.
Mac Craith (Mícheál): Eochaidh Ó hEoghusa agus an freagra fileata.
In Saoi na héigse (2000), pp. 23–33.
5869.
Mac Craith (Mícheál): Scáthán shacramuinte na haithridhe: scáthán na sacraiminte céanna.
In LCC 30 (2000), pp. 28–64.
8105.
Mac Craith (Mícheál): The Beatha in the context of the literature of the Renaissance.
6538.
Mac Craith (Mícheál): Charles Wilson (c. 1756-1808): réamhtheachtaí Charlotte Brooke.
In ECI 17 (2002), pp. 57–78.
12692.
Mac Craith (Mícheál): Cúlra Seacabíteach James Macpherson.
In Téada dúchais (2002), pp. 91–110.
1753.
Mac Craith (Mícheál): Máirtín Ó Briain: 3.3.1953-15.3.2004.
In CSAN 21/2 (May, 2004), pp. 5–6.
Ó Briain (Máirtín) (hon.)
8838.
Mac Craith (Mícheál): Fun and games among the jet set: a glimpse of seventeenth-century Gaelic Ireland.
12254.
Mac Craith (Mícheál): Literature in Irish, c. 1550–1690: from the Elizabethan settlement to the Battle of the Boyne.
In The Cambridge history of Irish literature 1 (2006), pp. 191–231.
11362.
Mac Craith (Mícheál): Printing in the vernacular: The Louvain project.
In HI 15/4 (Jul., 2007), pp. 27–31.
7419.
Mac Craith (Mícheál): Beathaíonn na bráithre na briathra: the Louvain achievement.
In SAM 21/2–22/1 (2007–2008), pp. 86–123.
7567.
Mac Craith (Mícheál): ‘A onóir do Dhia, a cclú dár násion agus d’órd san Froinsias’.
In LCC 38 (2008), pp. 100–150.
11741.
Mac Craith (Mícheál): Ionracas James Macpherson?
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 121–142.
15105.
Mac Craith (Mícheál): ‘Collegium S. Antonii Lovanii, quod Collegium est unicum remedium ad conservandam Provinciam’ (Donnchadh Ó Maonaigh, 1617–18).
In Irish Franciscans 1534–1990 (2009), pp. 233–259.
11735.
Mac Craith (Mícheál) (ed.), Ó Héalaí (Pádraig) (ed.): Diasa díograise: aistí i gcuimhne ar Mháirtín Ó Briain / in eagar ag Mícheál Mac Craith agus Pádraig Ó Héalaí.
Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 2009. viii + 496 pp.
pp. 491-494: Foilseacháin Mhairtín Uí Bhriain.

Rev. by
Lorcán Mac Cumhaill, in ZCP 60 (2013), pp. 310-314.
Ó Briain (Máirtín) (hon.)
17031.
Mac Craith (Mícheál): Early-modern Catholic self-fashioning ‘Spanish style’: aspects of Tadhg Ó Cianáin’s Rome.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 156–166.
17034.
Mac Craith (Mícheál): `… the false and crafty bludsukkers, the Observauntes’: `… na súmairí bréagacha beartacha: na hObsarvaintigh’.
In The Flight of the Earls (2010), pp. 208–220.
9471.
Mac Craith (Mícheál): Images and iconoclasts in early modern Gaelic texts.
In Bile ós chrannaibh [Fs. Gillies] (2010), pp. 223–236.
11652.
Mac Craith (Mícheál): Representing Counter-Reformation Rome through Ulster eyes.
In Tadhg Ó Cianáin (2011), pp. 121–170.
13912.
Mac Craith (Mícheál): Pilgrimage to Rome.
In Treasures of Irish Christianity (2012), pp. 123–125.
13913.
Mac Craith (Mícheál): Corpus Christi in Rome, 1608.
In Treasures of Irish Christianity (2012), pp. 126–128.
On a passage in Ó Cianáin’s Turas, pp. 296-299 (as ed. by Nollaig Ó Muraíle, 2007).
12222.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin: spaghetti fiannaigheacht.
In The Gaelic Finn tradition (2012), pp. 163–178.
11681.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Andrea Palladio.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 251–277.
Argues Ó Cianáin may have consulted Palladio’s guide to the churches of Rome (Descritione de le chiese, 1554) when preparing to write Turas na dtaoiseach nUltach.
11641.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin, na taoisigh Ultacha agus Assisi.
In Ilteangach, ilseiftiúil [Fs. N. J. A. Williams] (2012), pp. 261–279.
Addresses difficulties arising from Tadhg Ó Cianáin’s account of the Ulster earls’ pilgrimage to the Basilica of St. Francis (Turas § 6.5-7 as ed. by N. Ó Muraíle, 2007).
16322.
Mac Craith (Mícheál): An Irishman’s diary: aspects of Tadhg Ó Cianáin’s Rome.
In Irish Europe, 1600–1650 (2013), pp. 63–84.
12832.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Santa Francesca Romana.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 91–109.
16301.
Mac Craith (Mícheál): A chessboard and a white female rabbit: merging identities in seventeenth century Rome.
In JGAHS 66 (2014), pp. 33–45.
Refers to the frescoes of Saint Isidore’s College in Rome, examining the depiction of Ireland’s patrons and various Franciscan scholars.
15701.
Mac Craith (Mícheál): Charles O’Conor of Ballinagare and the Macpherson controversy.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 165–185.
15745.
Mac Craith (Mícheál): Na taoisigh Ultacha agus an Veronica.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 209–224.
On the background to Tadhg Ó Cianáin’s account of the Veil of St. Veronica, shown to the Ulster earls in St. Peter’s Basilica during their visit 12 June 1608.
19256.
Mac Craith (Mícheál): Tadhg Ó Cianáin agus Loreto.
In Bliainiris 11 (2016), pp. 78–128.
18542.
Mac Craith (Mícheál): Donnchadh Ó Maonaigh: De provincia Hiberniae S. Francisci (1617).
In Súgán an dúchais (2018), pp. 43–55.