Ó Conchúir (Breandán)

1588.
Ó Conchúir (Breandán): Teagasc Críostaí an Bhuitléaraigh.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 69–87.
On the language and orthography of Muirertach Bán Ó Céileachair’s Irish transl. of Séumus Buitléar’s An Teagusg Créesdéegh (1792).
1689.
Ó Conchúir (Breandán): Sliocht as lámhscríbhinn.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 87–88.
Transcription of title page from Paris, Fonds celtique No 71, which is a copy of Keating’s Eochairsciath an Aifrinn made by Seaghan Mac Cosgair (Mac Cosgrach) for Fr. Risteard Breatnach in 1730-1731.
14265.
Ó Conchúir (Breandán): Scríobhaithe Chorcaí, 1700–1850.
LT, 41. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1982. xvi + 350 pp.
1. Alphabetical list of scribes; 2. Areas of Co. Cork in which they were active; 3. Patrons who supported them; 4. Sources used by them.

Rev. by
Malachy McKenna, in Celtica 19 (1987), pp. 183-184.
9820.
Ó Conchúir (Breandán): Eoin Baiste Mac Sleighne, easpag (1693-1712), agus patrún ar an léann Gaelach.
In Folia Gadelica [R. A. Breatnach essays] (1983), pp. 88–94.
1803.
Ó Conchúir (Breandán): Meascra.
In Éigse 20 (1984), pp. 229–232.
1. Litir ó Phiaras Mac Gearailt, 1785. 2. Sliocht ó Mhícheál Óg Ó Longáin. 3. Teastas Sheáin Uí Dhonnabháin ar Eoghan Ó Comhraí.
9604.
Ó Conchúir (Breandán): Clár lámhscríbhinní Gaeilge Choláiste Ollscoile Chorcaí: cnuasach Uí Mhurchú.
Studies in Irish manuscripts. Baile Átha Cliath: Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1991. xi + 201 pp.
Manuscripts collected by Rev. J. E. H. Murphy, professor of Irish in Trinity College, Dublin, 1896-1919.

Rev. by
Meidhbhín Ní hUrdail, in Éigse 27 (1993), pp. 185.
Nollaig Ó Muraíle, in StH 26 (1992), pp. 249-252.
Pádraig Ó Riain, in ZCP 46 (1994), pp. 272-277.
14853.
Ó Conchúir (Breandán) (ed.): Corraghliocas na mban le Dáibhí de Barra / Breandán Ó Conchúir a chuir in eagar.
LT, 66. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1991. 193 pp.
An eighteenth century Irish translation of Ned Ward’s prose satire Female policy detected (1695). Edited from NLI G 654, etc.; Réamhrá, Téacs, Malairtí, Nótaí ar an téacs, Foclóir, Innéacs.
6030.
Ó Conchúir (Breandán): Thomas Swanton, réamhchonraitheoir in Iar-Chairbre.
In JCHAS 98 (1993), pp. 50–60.
On Thomas Swanton (1810– c.1865), an early Irish language revivalist in West Cork.
12324.
Ó Conchúir (Breandán): Na cúirteanna éigse i gCúige Mumhan.
In Saoi na héigse (2000), pp. 55–81.
5162.
Ó Conchúir (Breandán): Duanaire Sheáin na Ráithíneach: smut dá stair agus den damhna atá ann.
In StH 31 (2000–2001), pp. 169–174.
Three poems edited from NLI MS G 321, not included in T. Ó Donnchadha (Torna), Seán na Ráithíneach, 1954 (BILL 6764). First lines: (1) Ná tagraidh a bhlathacha nach suairc glórtha; (2) In eibear mo bhroide do chonarcsa chugam ag teacht; (3) Do thriathaibh do shaoithibh is d’íocathaibh Éireann.
12320.
Ó Coileáin (Seán) (ed.), Ó Conchúir (Breandán) (ed.), Riggs (Pádraigín) (ed.): Saoi na héigse: aistí in ómós do Sheán Ó Tuama / eagarthóirí: Pádraigín Riggs, Breandán Ó Conchúir, Seán Ó Coileáin.
Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2000. 378 pp.
Ó Tuama (Seán) (hon.)
12700.
Ó Conchúir (Breandán): Comhfhreagras sa deibhide ón mbliain 1762.
In Téada dúchais (2002), pp. 273–293.
2883.
Ó Conchúir (Breandán): Faighreadh file san 18ú haois.
In LCC 34 (2004), pp. 216–235.
Discusses the training of poets, examining in particular the cases of Eoghan Ruadh Ó Súilleabháin and Mícheál Óg Ó Longáin.
9808.
Ó Conchúir (Breandán): Tomás Ó Longáin, Captaen Steele.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 249–257.
Examines contemporary Irish language evidence on Tom Langan of Glin, Co. Limerick, al. Captain Steele (including poetry by his cousin Mícheál Óg Ó Longáin).
15120.
Ó Conchúir (Breandán) (ed.): Eoghan Rua Ó Súilleabháin / curtha in eagar ag Breandán Ó Conchúir.
Filí, 2. Baile Átha Cliath: Field Day Publications/Keough-Naughton Institute for Irish Studies, 2009. 164 pp. (Filí, 2).
Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 37 (2011), pp. 280-282.
Lesa Ní Mhunghaile, in ECI 25 (2010), pp. 210-211.
12825.
Ó Coileáin (Seán) (ed.), Ó Murchú (Liam P.) (ed.), Riggs (Pádraigín) (ed.): Séimhfhear suairc: aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir / eagarthóirí, Seán Ó Coileáin, Liam P. Ó Murchú, Pádraigín Riggs.
An Daingean: An Sagart, 2013. xi + 865 pp.
Rev. by
Conchúr Mac Eacháin, in Éigse 39 (2016), pp. 405-409.
Caoimhe Nic Lochlainn, in Béaloideas 82 (2014), pp. 163-165.
Máire Ní Mhaonaigh, in CMCS 73 (Summer, 2017), pp. 68-71.
Ó Conchúir (Breandán) (hon.)
15753.
Ó Conchúir (Breandán): Véarsaí ó oirthear Chorcaí ar an ngorta a lean sioc mór an gheimhridh 1739–40.
In Sacred histories [Fs. Herbert] (2015), pp. 301–310.
Edition of two poems by an anonymous 18th-c. East Cork poet; perhaps Séamas (Beag?) Mac Coitir. 1. Créad an fhuaim seo ar fuaid na dtíortha; 2. M’atuirse ghéar mo phéin monuar mo bhroid. From MSS RIA 23 C 12 and 24 M 5, UCC 85 and BPL q Eng. 484; critical texts with variants and textual notes.