Veelenturf (Cornelis Adrianus [Kees])

13209.
Veelenturf (Kees): Vroege kerkelijke architectuur in Ierland: het materiaal in de geschreven bronnen.
In Monniken, ridders en zeevaarders (1988), pp. 61–81.
[(In Dutch:) Early church architecture in Ireland: the material in the written sources.]

An investigation of the church and monastic foundations by St. Féchín of Fore based on an examination of the various extant Lives.
13205.
Edel (D. R.) (ed.), Gerritsen (W. P.) (ed.), Veelenturf (K.) (ed.): Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen over vroeg-middeleeuwse Ierse cultuur en Middelnederlandse letterkunde / onder redactie van D. R. Edel, W. P. Gerritsen en K. Veelenturf, aangeboden aan Maartje Draak.
Amsterdam: Gerard Timmer Produkties, 1988. 184 pp.
pp. 169-184: Lijst van de geschriften van prof. dr. A. Maartje E. Draak [1934-1976], compiled by Marc Schneiders and Kees Veelenturf.

Rev. by
Rita Beyers, in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 46 (1990), pp. 548-549 (Rezension Nr. 1).
Jacqueline Borsje, in Mediaevistik 3 (1990), pp. 337-339.
Draak (Maartje) (hon.)
1363.
Veelenturf (Kees): Celtic Studies in the Netherlands.
In NSCS 3 (Nov., 1989), pp. 37–40.
1941.
Schneiders (Marc), Veelenturf (Kees): Hans Oskamp (1936–1990).
In Éigse 25 (1991), pp. 180–181.
Oskamp (Hans) (hon.)
1362.
Schneiders (Marc), Veelenturf (Kees): Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography.
BS, 1. Dublin: , 1992. xx + 101 pp.
Publications by Dutch scholars in the field of Celtic Studies, including Hiberno-Latin, Linguistics, and Archaeology, from the earliest publication in 1597 (Vulcanius) up to 1990; with an Index, and a Chronological list of authors. Also an introductory essay entitled ‘A historical survey’ (cf. K. Veelenturf, in NSCS 3 (1989), pp. 37-40).

Rev. by
Johan Corthals, in Kratylos 40 (1995), p. 205.
Doris R. Edel, in StC 31 (1997), pp. 334-336.
Rolf Ködderitzsch, in ZCP 47 (1995), pp. 270-272.
Karl Horst Schmidt, in Indogermanische Forschungen 99 (1994), p. 364.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 29 (1995), pp. 328-329.
14166.
Toorians (Lauran), Veelenturf (Kees): Dr Th[eodor] M[ax] Th[omas] Chotzen (1901-1945): een biografische schets met een bibliografie.
Utrecht: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 1993. 97 pp.
pp. 85-97: Publikaties over Dr. Th. M. Th. Chotzen; Uitgegeven werken van Th. M. Th. Chotzen.

Rev. by
Doris R. Edel, in StC 31 (1997), pp. 334-336.
Rolf Ködderitzsch, in ZCP 47 (1995), pp. 270-272.
14167.
Veelenturf (Kees) (ed.): Kelten en keltologen: inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde met een catalogus / onder redactie van Kees Veelenturf.
Amsterdam: Gerard Timmer Produkties, 1993. 100 pp.
Includes contributions by Lauran Toorians, Kees Veelenturf, Inge Genee and Rijcklof Hofman.
Rev. by
Doris R. Edel, in StC 31 (1997), pp. 334-336.
Rolf Ködderitzsch, in ZCP 47 (1995), pp. 270-272.
19181.
Gerritsen (Willem): Verhalen van de drakendochter: leven en werk van Maartje Draak (1907–1995) / Willem Gerritsen; met een bibliografie van Maartje Draak door Marc Schneiders en Kees Veelenturf.
Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2019. 304 pp.
Schneiders (Marc) (comp.), Veelenturf (Kees) (comp.)