Carling (Gerd)

17750.
Carling (Gerd) (ed.): GIŠ.ḪURgul-za-at-ta-ra: Festschrift for Folke Josephson / edited by Gerd Carling.
MASO, 32. Göteborg: Göteborgs universitet, 2006. 306 pp.
Rev. by
Eugen Hill, in Kratylos 57 (2012), pp. 92-97.
Josephson (Folke) (hon.)