Ó Murchú (Liam P.)

1697.
Ó Murchú (Liam): Dearbhaithe ó Chontae an Chláir.
In Éigse 17/2 (Geimhreadh 1977–1978), pp. 237–264.
Three poetic asseverations from Co. Clare. Ed. with notes (incl. notes on language) and glossary from MS ULC Add. 6562: 1. Dar droichead na Crannaí dar Ruirí na gainmhe by Tomás Ó Míocháin; 2. A Éigse Chláir Fódla 's a chléircheap na n-ordaibh by Séamas Mac Consaidín; 3. Mo bhreo 'gus mo chumha-chreach mar pósadh ar dtúis me by Tomás Ó Míocháin.
14450.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Cúirt an mheon-oíche, le Brian Merríman / Liam P. Ó Murchú a chuir in eagar.
LT, 37. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1982. 117 pp.
Edition (standardized) based on MS Cambridge Additional 6562; also included two poems by Merriman, from same MS. Réamhrá, Foirmeacha as an LS, Nótaí, Nótaí teanga [Fóneolaíocht, Deilbhíocht, Comhréir], Nótaí meadarachta, Aistriúchán Dhonncha Ulf [Text of the earliest English translation, by Dennis Woulfe, based on MS NLI G 207], An Mhacalla, An Póitín, Foclóir.
9825.
Ó Murchú (Liam): Na forainmneacha réamhfhoclacha i nGaeilge Chorca Dhuibhne.
In Folia Gadelica [R. A. Breatnach essays] (1983), pp. 160–169.
3125.
Ó Murchú (Liam P.): The literary asseveration in Irish.
In ÉtC 29 (1992), pp. 327–332.
Studies prepositional phrases consisting of dar + noun.
1961.
Ó Murchú (L. P.): Caoineadh ar Uaithne Mór Ó Lochlainn, 1617.
In Éigse 27 (1993), pp. 67–79.
Elegy for Uaithne Mór Ó Lochlainn (†1617) by his widow Fionnghuala Ní Bhriain; beg. A nainm an Spioraid Naoimh h’imrighe, 'Uaithne. Diplom. edn from MS RIA E iv 3. With Engl. transl; notes in Irish.
14771.
Ó Murchú (L. P.): Dán ar réimeas Shéarlais II le Eoghan Ó Comhraí 1829–34.
In Ómós do Eoghan Ó Comhraí (1995), pp. 79–95.
Monuar is mairg don ghasra dhaonna, edited from RIA 23 H 30 and Maynooth C 55; with manuscript readings and textual notes (complements P. Ó Fiannachta, in Sages, saints and storytellers, pp. 280–307).
1323.
Ó Murchú (L. P.): Dha dhearbhú.
In Éigse 29 (1996), pp. 137–149.
Two poetic asseverations, Dar mála mo phípe is dar an lán atá inti by Tomás Aerach and Lé sealad mé gan codladh séimh acht arraing ghéar 'om luascadh by Patrick Reddan. Ed. with metrical analysis, linguistic notes and glossaries, from MSS RIA 23 I 26 and RIA 23 I 35 resp. Cf. L. P. Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1978), pp. 237-264, ÉtC 29 (1992), pp. 327-332.
12328.
Ó Murchú (Liam P.): Cúlra agus múnla liteartha do Chúirt Mherriman.
In Saoi na héigse (2000), pp. 169–195.
9811.
Ó Murchú (Liam P.): D’Uaithne Ó Mórdha a thit i gcath 17ú Lúnasa 1600.
In Cín chille cúile [Ó Riain essays] (2004), pp. 334–353.
Critical edition of two elegies: 1. Conall na ngliadh ndiachrach agus Cú na gCleas (anonymous); 2. A shúilín chroidhe, léig díot do shuan go fóill (ascribed to Conchubhar Mac Toirdhealbhaigh Óig Uí Chonchubhair). From RIA E iv 3; diplomatic and restored texts, English translation, textual notes.
8092.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Cinnlae Amhlaoibh Uí Shúileabháin: reassessments / edited by Liam P. Ó Murchú.
ITS-SS, 14. London: Irish Texts Society, 2004. 124 pp.
16148.
Ó Murchú (Liam P.): Merriman: i bhfábhar béithe.
LT, 95. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 2005. 155 pp.
1. Timpeallacht agus múnla liteartha; 2. Tionchar agus traidisiún; 3. I dtéacs na Cúirte; 4. Na dánta diaga a chum Murchadh Riabhach Mac Namara [edition of three poems: 1. Smaoinigh ar do chríochaibh sul do reachair chum báis; 2. Och, mo lot, mo ghoin go n-éagad; 3. A dhaoine móra is dóch gur baoghal díbh [Text based on Cambridge Additional 6562, with textual notes].
8096.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Amhráin Chearbhalláin / The poems of Carolan: reassessments / edited by Liam P. Ó Murchú.
ITS-SS, 18. London: Irish Texts Society, 2007. ix + 100 pp.
Rev. by
Julie Henigan, in ECI 24 (2009), pp. 211-213.
Éanna Mac Cába, in StH 34 (2006-2007), pp. 236-239.
Nollaig Ó Muraíle, in Béaloideas 77 (2009), pp. 141-149.
14518.
Ó Murchú (Liam P.): Aistriúchán/-áin Frank O’Connor de Chúirt an mheonoíche le Brian Merriman.
In Aistriú Éireann (2008), pp. 131–145.
12239.
Ó Murchú (Liam P.): Merriman’s Cúirt an mheonoíche and eighteenth-century Irish verse.
In Companion to Irish literature (2010), pp. 178–192 (of vol. 1).
12643.
Ó Murchú (Liam P.): Caithréim Thoirdhealbhaigh: reassessments / edited by Liam P. Ó Murchú.
ITS-SS, 24. London: Irish Texts Society, 2012. ix + 113 pp.
Papers from a seminar held in Cork, 5 November 2011 (= 13th ITS annual seminar).

Rev. by
Séamus Mac Mathúna, in Éigse 39 (2016), pp. 257-281.
12857.
Ó Murchú (Liam P.): Is urchra chian dom iad in athrú slí: dán neamhfhoilsithe a chum Dáibhí Ó Bruadair 1692.
In Séimhfhear suairc [Fs. B. Ó Conchúir] (2013), pp. 712–722.
12825.
Ó Coileáin (Seán) (ed.), Ó Murchú (Liam P.) (ed.), Riggs (Pádraigín) (ed.): Séimhfhear suairc: aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir / eagarthóirí, Seán Ó Coileáin, Liam P. Ó Murchú, Pádraigín Riggs.
An Daingean: An Sagart, 2013. xi + 865 pp.
Rev. by
Conchúr Mac Eacháin, in Éigse 39 (2016), pp. 405-409.
Caoimhe Nic Lochlainn, in Béaloideas 82 (2014), pp. 163-165.
Máire Ní Mhaonaigh, in CMCS 73 (Summer, 2017), pp. 68-71.
Ó Conchúir (Breandán) (hon.)
15971.
Ó Murchú (Liam P.) (ed.): Rosa Anglica: reassessments / edited by Liam P. Ó Murchú.
ITS-SS, 28. London: Irish Texts Society, 2016. vii + 218 pp.
Rev. by
Ronald Black, in CMCS 75 (Summer, 2018), pp. 83-85.