Ó Braonáin (Oilibhéar)

16276.
Ó Braonáin (Oilibhéar): Caisleán Laighnigh: gnéithe de logainmneacha, dinnseanchas agus oidhreacht sheandálaíochta an leath-pharóiste agus na dúiche máguaird.
In THJ (2013), pp. 183–227.