Mac Murchaidh (Ciarán)

5380.
Mac Murchaidh (Ciarán): Some notes on Mag Uidhir Fhear Manach.
In Clogher record 13/3 (1990), pp. 92–99.
5829.
Mac Murchaidh (Ciarán): Cóta ioldathach an irisleabhair.
In LCC 23 (1993), pp. 200–218.
5863.
Mac Murchaidh (Ciarán): Innéacs Léachtaí Cholm Cille I (1970)-XXVII (1997):.
In LCC 28 (1998), pp. 110–136.
7525.
Mac Murchaidh (Ciarán): Nótaí beathasnéise ar an Dr Séamas Ó Gallchobhair, easpag Ráth Bhoth/Chill Dara (c. 1684–1751).
In IMN (1998), pp. 169–186.
989.
Mac Mathúna (Liam) (ed.), Mac Murchaidh (Ciarán) (ed.), Nic Eoin (Máirín) (ed.): Teanga, pobal agus réigiún: aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu / eagarthóirí: Liam Mac Mathúna, Ciarán Mac Murchaidh agus Máirín Nic Eoin.
Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2000. v + 133 pp.
7617.
Mac Murchaidh (Ciarán): Oiliúint na cléire san 18ú haois agus an Dochtúir Séamas Ó Gallchóir.
In Taighde agus teagasc 1 (2001), pp. 11–25.
18695.
Mac Murchaidh (Ciarán): Cruinnscríobh na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2002. 245 pp.
2nd, augm. ed., 2004. 280 pp. + 1 CD ROM.
12952.
Mac Murchaidh (Ciarán): Scéal na seanmóireachta Gaeilge san 18ú haois.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 237–252.
1978.
Mac Murchaidh (Ciarán) (ed.): ‘Who needs Irish?': reflections on the importance of the Irish language today / edited by Ciarán Mac Murchaidh.
Dublin: Veritas, 2004. 192 pp.
12530.
Mac Murchaidh (Ciarán): Current attitudes to Irish.
In A new view of the Irish language (2008), pp. 212–223.
7598.
Mac Murchaidh (Ciarán): Text and translation of James Gallagher’s ‘A sermon on the assumption of Our Blessed Lady’ (1736).
In ArH 62 (2009), pp. 154–182.
15982.
Mac Murchaidh (Ciarán): ‘My repeated troubles’: Dr. James Gallagher (bishop of Raphoe 1725–37) and the impact of the Penal Laws.
In New perspectives on the Penal Laws (2011), pp. 149–170.
15877.
Mac Murchaidh (Ciarán): The Catholic Church, the Irish mission and the Irish language in the eighteenth century.
In Irish and English (2012), pp. 162–188.
11687.
Mac Murchaidh (Ciarán): Seanmóirí an Easpaig Séamas Ó Gallchóir: eagráin, aistriúcháin agus aidhmeanna.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 417–444.
15871.
Kelly (James) (ed.), Mac Murchaidh (Ciarán) (ed.): Irish and English: essays on the Irish linguistic and cultural frontier, 1600–1900 / James Kelly and Ciarán Mac Murchaidh, editors.
Dublin: Four Courts, 2012. 288 pp.
Rev. by
Michael Cronin, in StH 38 (2012), pp. 270-273.
Joep Leerssen, in Béaloideas 81 (2013), pp. 205-207.
Brian Ó Conchubhair, in IESH 40 (2013), pp. 156-160.