Le Noac’h (Ciarán)

15288.
Lenoach (Ciarán): An Ghaeilge iarthraidisiúnta agus a dioscúrsa.
In An chonair chaoch (2012), pp. 19–17.
15287.
Lenoach (Ciarán) (ed.), Ó Curnáin (Brian) (ed.), Ó Giollagáin (Conchúr) (ed.): An chonair chaoch: an mionteangachas sa dátheangachas / eagarthóirí: Ciarán Lenoach, Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin.
Indreabhán, Co. na Gaillimhe: Leabhar Breac, 2012. 391 pp.