Ó Murchú (Séamas)

1480.
Ó Murchú (Séamas): Réamhanálú guta mar chlaochlú tús focail.
In Éigse 14/3 (Samhradh, 1972), pp. 169–178.
1. Réamhrá; 2. Séimhiú agus urú; 3. t roimh s; 4. t roimh ghuta; 5. h roimh ghuta; 6. Stair an h roimh ghuta; 7. Conclúd.
2121.
Ó Murchú (Séamas): Cúrsa tosaigh foghraíochta.
Baile Átha Cliath: An Gúm, 1975. 62 pp.
Includes Irish-English glossary.
1695.
Ó Murchú (Séamas): Úsáid an fhleiscín i scríobh na Gaeilge.
In Éigse 17/1 (Samhradh, 1977), pp. 115–122.
1. Réamhrá; 2. An fleiscín [‘hyphen’] san nGaeilge go dtí seo; 3. Moltaí CO [Litriú na Gaeilge: Lámhleabhar an Chaighdeáin Oifigiúil (BÁC 1945)]; 4. Prionsabail na moltaí seo; 5. An fleiscín i gComhfhocla; 6. An fleiscín le réimíreanna; 7. Críoch.
1710.
Ó Murchú (Séamas): An caighdeán oifigiúil tar éis fiche bliain.
In Éigse 17/3 (Samhradh, 1978), pp. 361–370.
Review of Gramadach na Gaeilge agus Litriú na Gaeilge (BÁC, 1958; 1960).
7723.
Ó Murchú (Séamas): ‘Ceart’ agus ‘mí-cheart’ i múineadh na Gaeilge.
In TnaG 2 (1981), pp. 84–95.
7726.
Ó Murchú (Séamas): Nótaí gramadaí: an rangabháil leanúnach.
In TnaG 2 (1981), pp. 112–115.
11558.
Ó Murchú (Séamas): Liosta focal as Idir shúgradh agus dáiríre.
Deascán foclóireachta, 2. Baile Átha Cliath: Acadamh Ríoga na hÉireann, 1982. ix + 25 pp.
Supplements FGB. Ir. only.
9661.
Ó Murchú (Séamas): Céard é an caighdeán?
In Teangeolas 17 (Geimhreadh, 1983), pp. 34–39.
9673.
Ó Murchú (Séamas): Léamh na Gaeilge ar an raidió.
In Teangeolas 20 (Samhradh, 1985), pp. 18–21.
1859.
Ó Murchú (Séamas): Déantús an ainm bhriathartha i nGaeilge Charna.
In Éigse 21 (1986), pp. 200–207.
1875.
Ó Murchú (Séamas): Nóta ar [o] agus [u] i nGaeilge an Iarthair.
In Éigse 22 (1987), pp. 124–125.
ad R. Hickey, in Éigse 21 (1986), pp. 214-226. On the phonemic contrast between [o] and [u].
9683.
Ó Murchú (Séamas): Gnéithe de lárchanúint Uí Bhaoill.
In Teangeolas 24 (Earrach, 1988), pp. 10–12.
1930.
Ó Murchú (Séamas): Nótaí canúna ó Árainn, Contae na Gaillimhe.
In Éigse 25 (1991), pp. 95–101.
1. Stair na canúna; 2. Tréithe foghraíochta; 3. Foclóir.
1953.
Ó Murchú (Séamas): An tainm áite Inis Oírr.
In Éigse 26 (1992), pp. 119–123.
Inis Oírr < Inis Oirthir, with detailed linguistic discussion.

Incl. 3 apps: A. On the Co. Clare version of the name; B. On the doubtful identification of Magh Saíre (in Lebor na Cert) with Inis Oírr; C. The oldest English names.

1959.
Ó Murchú (Séamas): Cill Mhura agus Screathan.
In Éigse 27 (1993), p. 58.
On the identification of Kilvoro; ad D. Ó Muirithe, in Éigse 24 (1993), pp. 68-70.
930.
Ó Murchú (Séamas): Gaeilge Chonamara.
TB. [Baile Átha Cliath]: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1998. v + 86 pp. (An teanga bheo).
Incl. Foclóirín of words particular to the dialect. Aguisín A: Táblaí briathra; Aguisín B: Gaeilge Árann.
8465.
Ó Murchú (Séamas): Dhá fhocal ón seana-shaol.
In An linn bhuí 11 (2007), pp. 170–173.
áibhéireacht, croíléis.
19007.
Ó Murchú (Séamas): I measc na bhfocal.
In An linn bhuí 21 (2017), pp. 79–84.
Discusses gáibhéireacht and related words (áibhéireacht, aeraíocht, etc.).
19023.
Ó Murchú (Séamas): Malairtí leagain sa 1ú pearsa iolra: nótaí.
In An linn bhuí 23 (2019), pp. 115–120.
Particularly on míd as 1st. pl. pers. pron. in Waterford Irish.