Ó Cearúil (Micheál)

18239.
Ó Cearúil (Micheál): Bunreacht na hÉireann: two texts or two constitutions?
AO-OP, 1. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2002. xiii + 128 pp. (An aimsir óg; occasional papers, 1).
12823.
Ó Cearúil (Micheál): Torann a dheireadh: léas ar an eascateolaíocht, ar an mbean sí agus ar an Lia Fáil.
Dán agus tallann, 12. An Daingean: An Sagart, 2003. 131 pp.
Includes discussion of some eschatological terms: lá erdathe, bráth, buiresc, lá an luain, etc.
19036.
Ó Cearúil (Micheál): An séimhiú ar an ainm briathartha agus ar an ainmfhocal éiginnte sa ghinideach ar lorg ainmfhocal eile.
AO-S, 1. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2016. v + 520 pp. (An aimsir óg; Staidéir, 1).