Mag Eacháin (Conchúr)

15610.
Mag Eacháin (Conchúr): Scéal ón Fhiodh, Contae Ard Mhacha: Murchadh Beag agus Murchadh Mór.
In Béaloideas 79 (2011), pp. 60–81.
12341.
Mag Eacháin (Conchúr): Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus i ndeireadh focal i nGaeilge Chúige Uladh.
In Éigse 38 (2013), pp. 174–187.
12342.
Mag Eacháin (Conchúr): Téarmaí duáin.
In Éigse 38 (2013), pp. 188–198.
1. friofac / ruthag / ruaibh(r)ic, srl.; 2. craobhóg; 3. crúca; 4. fiochrán; 5. fioradh an duáin; 6. freithiún; 7. frídín, fríde; 8. frithionga; 9. friochan; 10. gob an duáin; 11. ionga; 12. luiseag; 13. lusa; 14. slip; 15. súil; 16. teanga.
12345.
Mag Eacháin (Conchúr): Varia: II. Athchuairt ar muinn ‘we’ in Oirdheisceart Uladh.
In Éigse 38 (2013), pp. 252–258.
Based on a study of unpublished material collected in the Upper Fews by Seán Ó hAnnáin (1867-1931).
12346.
Mag Eacháin (Conchúr): Varia: III. Tá sé an t-am...
In Éigse 38 (2013), pp. 259–266.
Examples, particularly from Ulster, of the Irish for ‘it is (high) time’.
19117.
Mag Eacháin (Conchúr): Acadamh Énrí Uí Mhuirgheasa: aighneas idir An claidheamh soluis agus The leader, agus tráchtaireacht i nuachtáin eile.
In Léann 3 (2014), pp. 1–26.
14871.
Mag Eacháin (Conchúr): Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana.
Lúb ar phár, 8. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2014. xviii + 243 pp.+ 1 CD-ROM.
Rev. by
Liam Mac Amhlaigh, in Comhar Taighde 1 (2015), doi:10.18669/ct.2015.05.
Brian Ó Conchubhair, in Éigse 39 (2016), pp. 333-349.
19443.
Mag Eacháin (Conchúr), Ó Fionnagáin (Aengus): Béitín agus béiteáil.
In Éigse 40 (2019), pp. 161–185.
19450.
Mag Eacháin (Conchúr): Varia II: fuaidh sa Nua-Ghaeilge.
In Éigse 40 (2019), pp. 333–339.