Ó Domhnalláin (Tomás)

(1913 – 2005)

11081.
Ó Baoill (Dónall), Ó Domhnalláin (Tomás): Réamhfhocail le briathra na Gaeilge.
Baile Átha Cliath: Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1975. 276 pp.
Studies the verbs bain, cuir, déan, gabh, lean, lig, tabhair, tar, téigh.
9625.
Ó Domhnalláin (Tomás): Teaching a second language: what method?
In Teangeolas 4/e (Autumn, 1976), pp. 4–7.
9622.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas.
In Teangeolas 3 (Earrach, 1976), pp. 7–10.
9627.
Ó Domhnalláin (Tomás): Developing communicative competence: the immersion approach.
In Teangeolas 5 (Earrach, 1977), pp. 14–16.
9628.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas: cén treo?
In Teangeolas 5 (Earrach, 1977), pp. 19–21.
9631.
Ó Domhnalláin (Tomás): Teagasc na Gaeilge: tábhacht an mhúinteora.
In Teangeolas 6 (Fómhar, 1977), pp. 21–23.
16778.
Ó Domhnalláin (Tomás): Ireland: the Irish language in education.
In LPLP 1/2 (1977), pp. 83–96.
9636.
Ó Domhnalláin (Tomás): A plan for Irish in schools.
In Teangeolas 8 (Fómhar, 1978), pp. 9–11.
9637.
Ó Domhnalláin (Tomás): Cainteoirí dúchais sa Ghaelteacht: líon na ndeontas £10.
In Teangeolas 8 (Fómhar, 1978), pp. 12–13.
9633.
Ó Domhnalláin (Tomás): An Ghaeilge san oideachas: fás nó meath?
In Teangeolas 7 (Earrach, 1978), pp. 12–16.
Addendum in Teangeolas 9 (1979), pp. 25-28.
9642.
Ó Domhnalláin (Tomás): Cainteoirí dúchais sa Ghaeltacht: scéal na ndeontas £10.
In Teangeolas 10 (Earrach, 1980), pp. 33–34.
9651.
Ó Domhnalláin (Tomás): Buntús Gaeilge: cúlra, cur le chéile, cur i bhfeidhm.
In Teangeolas 13 (Geimhreadh, 1981), pp. 24–32.
9552.
Ó Domhnalláin (Tomás): Buntús Gaeilge agus bunú ITÉ.
In Dán do oide [Ó Cléirigh essays] (1997), pp. 477–501.