Ó Cearnaigh (Seán)

8889.
Ó Cearnaigh (Seán): The Irish-English dictionary of bishop John O’Brien, 1768.
In LHR 10/1 (Summer, 1993), pp. 15–17.
12514.
Nic Pháidín (Caoilfhionn) (ed.), Ó Cearnaigh (Seán) (ed.): A new view of the Irish language / editors: Caoilfhionn Nic Pháidín and Seán Ó Cearnaigh.
Dublin: Cois Life, 2008. xv + 271 pp.
14500.
Ó Cearnaigh (Seán): Forbairt eacnamúil agus cúrsaí teanga in Éirinn: fíricí agus fáthanna.
In Language and economic development (2009), pp. 54–60.