Strien-Gerritsen (Leni van)

17116.
Edel (Doris), Strien-Gerritsen (Leni van): Usque ad ultimum terrae: de kerstening van Ierland.
In Culturen in contact (1988), pp. 108–128.
Engl. transl. in The Celtic West and Europe, pp. 112-120 (tr. omits section by L. v. S.-G.).
13516.
Strien-Gerritsen (L. van): Procesrecht in het oude Ierland.
In Kelten van Spanje tot Ierland (1996), pp. 35–41.
[(In Dutch:) Procedural law in ancient Ireland.]
9850.
Genee (Inge) (ed.), Jaski (Bart) (ed.), Smelik (Bernadette) (ed.): Arthur, Brigit, Conn, Deirdre... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld: Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen / onder redactie van Inge Genee, Bart Jaski, Bernadette Smelik.
Nijmegen: Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies, 2003. 206 pp.
p. 13: Publicaties [van L. v. S.-G.]

Rev. by
Freya Verstraten, in Millennium 18 (2005), p. 163-165.
Stefan Zimmer, in ZCP 55 (2006), pp. 251-252.
Strien-Gerritsen (Leni van) (hon.)