Ní Dhomhnaill (Cáit)

1482.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta [I].
In Éigse 14/3 (Samhradh 1972), pp. 207–214.
[1.] Focail áirithe i gcomhardadh (é, í, mac, Íosa, Críost); [2.] Bá. Part II in Éigse 14/4 (1972), pp. 265-68; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.
1488.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta II.
In Éigse 14/4 (Geimhreadh 1972), pp. 265–268.
[1.] Focail árithe i gcomhardadh (:é, :í, etc.); [2.] Droichead uama. Part [I] in Éigse 14/3 (1972), pp. 207-214; part III in Éigse 15/2 (1973), pp. 89-92.
1510.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Mioneolas meadrachta III.
In Éigse 15/2 (Geimhreadh 1973), pp. 89–92.
[1.] Ógláchas ar Chasbhairdne; [2.] is (copail, is (cónasc)). Part [I] in Éigse 14/3 (1972), pp. 207-14; part II in Éigse 14/4 (1972), pp. 265-68.
13411.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Duanaireacht: rialacha meadarachta fhilíocht na mbard.
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair, 1975. [ix] + 175 pp.
1. An bhairdne; 2. An rann, an duan agus a bpáirteanna; 3. Rangú consan is guthaithe; 4. Cuibheas; 5. Riachtanais aiste; 6. Aicmí filíochta; 7. Breacadh fíre; 8. Breacadh taibhse, réim chanúna, caitheamh aonfhocail, péirí macasamhla; 9. Lochtanna meadarachta; 10. Rialacha na n-aistí.

Includes a selection of poems: 1. Ionmhuin sgríbhionn sgaoiltear sunn; 2. Fuaras féin im maith ó mhnaoi; 3. An tú m’aithne, a fhalluing dhonn?; 4. Orpheus Óg ainm Eoghain; 5. Beag mac Big; 6. A fhir ghlacas a ghalldacht; 7. A Shionann Chuinn Chéadchathaigh; 8. Mo-chean don loingse tar lear; 9. Maghnas mar do múineadh; 10. An aithne dhó dáil na mbeach?; 11. Táinig éinrí d’fhuil Éibhir; 12. Beag mhaireas do mhacraidh Ghaoidheal; 15. Tabhraidh chugam cruit mo ríogh; 16. Cosmhail re Coin na hEamhna; 17. Mairg atá an uairsi gan Aodh; 18. Slán agaibh, a fhir chomhtha; 19. Uaigneach a-taoi, a theach na mbráthar; 20. Soraidh slán ler saoithibh saoidheachta; with textual notes, glossary and variae lectiones.

Rev. by
Pierre-Yves Lambert, in ÉtC 17 (1980), pp. 318-319.
Brian Ó Cuív, in Celtica 13 (1980), pp. 190-193.
Donncha Ó hAodha, in ZCP 39 (1982), pp. 314-317.
Diarmuid Ó Laoghaire, in Studies 67/267 (Autumn, 1978), pp. 246-247.
Séamas Ó Murchú, in Éigse 17/2 (1977-1978), pp. 267-268.
J. E. Caerwyn Williams, in StC 14-15 (1979-1980), pp. 455-457.
1696.
Ní Dhomhnaill (Cáit): An glotasach pléascach i nGaeilge Chonamara.
In Éigse 17/1 (Samhradh 1977), pp. 123–126.
The glottal plosive in Conamara Irish and on radio in hiatus, emphasis, hesitation.
1711.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Ní íosfainn seachtain é.
In Éigse 17/3 (Samhradh 1978), pp. 371–378.
[1.] On the use of indefinite nouns with time reference as adverbs meaning ‘over a period of …', e.g. seachtain, , bliain, , coicís in negative contexts in the Irish of An Cheathrú Rua; [2.] i leith an bóthar: on the adverbial use of the nominative of definite nouns following certain compound and nominal prepositions preceded by verbs of motion, e.g. ar aghaidh, i ngiorracht, i leith, timpeall, treasna; [3.] Tá sé ag dul Gaillimh: on the ‘elision’ of the preposition go before place-names.
10424.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Seanráite na Ceathrú Rua.
In Béaloideas 48–49 (1980–1981), pp. 74–85.
329.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Closure in bardic poetry.
In Celtica 14 (1981), pp. 47–61.
On dúnadh in early modern Irish bardic poetry.
7979.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Comhshamhlú tadhallach.
In Teanga 2 (1981), pp. 79–80.
1765.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Leaganacha as Conamara.
In Éigse 19/1 (1982), pp. 150–158.
I. I gcás go: (a) ‘cé go’; (b) `(cuir) i gcás’. II. Dath ‘cuid’, etc. III. An freagra biorránach.
2638.
Ní Dhomhnaill (Cáit): A simile for sharpness.
In ZCP 40 (1984), pp. 40–46.
Provides early Irish examples of the phrase chomh géar is go ngearrfadh sé olann ar uisce.
1877.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Ann coitcheann, as coitcheann.
In Éigse 22 (1987), pp. 135–140.
On the adverbial/impersonal use of the 3sg. m./n. of conjugated prepositions referred to in Bardical syntactical tracts.
10459.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Dúblóga uamacha Gaeilge.
In Béaloideas 56 (1988), pp. 141–152.
A collection of alliterative and riming doublets in Irish. Includes (§8) an excursus on the possible derivation of fionna feanna.
506.
Ní Dhomhnaill (Cáit): Focail i saothar Dháibhidh Uí Bhruadair.
In Celtica 21 (1990), pp. 461–464.
1. atharrach; 2. feidheal; 3. gail; 4. saltair; 5. scaradh; 6. suim.