Uí Ghrádaigh (Déirdre)

7719.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Múineadh léitheoireacht na Gaeilge mar dhara teanga sa bhunscoil.
In TnaG 2 (1981), pp. 23–41.
9699.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Léitheoireacht na Gaeilge, an chéad chéim eile: smaointe agus tuairimíocht.
In Teangeolas 29 (1991), p. 15.
12095.
Uí Ghrádaigh (Déirdre): Primary school and language maintenance in Ireland, 1922-1989.
In NACCS 2 (1992), pp. 589–209.