Ó Giollagáin (Conchúr)

14346.
Ó Giollagáin (Conchúr): Dinimic na litearthachta agus an chultúir bhéil.
In IJA 2 (1997), pp. 6–32.
On Mhicil Chonraí al. Mícheál Ó Conaire (1919-2010), one of the first generation to settle in the Gaeltacht of Ráth Chairn (Co. Meath).
14352.
Ó Giollagáin (Conchúr) (ed.): Stairsheanchas Mhicil Chonraí: ón Máimín go Ráth Chairn / Conchúr Ó Giollagáin a chuir in eagar.
Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 1999. 382 pp.
Rev. by
Gearóid Denvir, in Béaloideas 69 (2001), pp. 206-210.
Tomás Ó Con Cheanainn, in Éigse 33 (2002), pp. 237-240.
13821.
Ó Giollagáin (Conchúr): Scagadh ar rannú cainteoirí comhaimseartha Gaeltachta: gnéithe d’antraipeolaíocht teangeolaíochta phobal Ráth Cairn.
In IJA 6 (2002), pp. 25–56.
14349.
Ó Giollagáin (Conchúr): A contrastive view of Irish language dynamics.
In Coll. antropologicum 28/S.1 (2004), pp. 73–81.
Compares data from Ros Muc (Co. Galway) and Ráth Chairn (Co. Meath).
12949.
Ó Giollagáin (Conchúr): Ár scéal féin inár dteanga féin: dinimicí teanga Ghaeltacht ár linne.
In Aistí ag iompar scéil (2004), pp. 153–170.
13818.
Ó Giollagáin (Conchúr): Gnéithe d’antraipeolaíocht theangeolaíoch phobal Ros Muc, Co. na Gallimhe.
In Legislation, literature, sociolinguistics (2005), pp. 138–162.
With English abstract.
10149.
Ó Giollagáin (Conchúr): Gnéithe de stair theorainn na Gaeltachta: coimhlint idir dhá riachtanas.
12523.
Mac Donnacha (Seosamh), Ó Giollagáin (Conchúr): The Gaeltacht today.
In A new view of the Irish language (2008), pp. 108–120.
14455.
Ó Giollagáin (Conchúr): Linguistic dimensions of the globalised frontier: old and new minorities in contact and context.
In IJA 23/3-4 (2008), pp. 247–260.
7576.
Ó Giollagáin (Conchúr): Torthaí an Staidéir chuimsithigh teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: impleachtaí don phobal agus don stát.
In LCC 39 (2009), pp. 154–187.
14353.
Mac Donnacha (Seosamh), Ó Giollagáin (Conchúr): The Irish language and the future of the Gaeltacht regions of Ireland.
In A living countryside? (2009), pp. 303–318.
14452.
Ó Giollagáin (Conchúr): The eclipse of the first language minority speaker: deficiencies in ethnolinguistic acquisition and its evasive discourse.
In Reversing language shift (2010), pp. 11–22.
14342.
Ó Giollagáin (Conchúr): Speaker diversity in the majority-minority linguistic context.
In Annales-SHS 21/1 (2011), pp. 101–112.
Compares speaker diversity in Ros Muc (Co. Galway), Ceathrú Thaidhg (Co. Mayo) and Ráth Chairn (Co. Meath).
14324.
Ó Giollagáin (Conchúr): An antraipeolaíocht teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 15–32.
15292.
Ó Giollagáin (Conchúr): An mionteangachas agus na heolaíochtaí teanga.
In An chonair chaoch (2012), pp. 193–236.
15287.
Lenoach (Ciarán) (ed.), Ó Curnáin (Brian) (ed.), Ó Giollagáin (Conchúr) (ed.): An chonair chaoch: an mionteangachas sa dátheangachas / eagarthóirí: Ciarán Lenoach, Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin.
Indreabhán, Co. na Gaillimhe: Leabhar Breac, 2012. 391 pp.
13162.
Ó Giollagáin (Conchúr): Unfirm ground: a re-assessment of language policy in Ireland since independence.
In LPLP 38/1 (2014), pp. 19–41.
14351.
Ó Giollagáin (Conchúr): From revivalist to undertaker: new developments in official policies and attitudes to Ireland’s ‘first language’.
In LPLP 38/2 (2014), pp. 101–127.
18690.
Ó Curnáin (Brian) (ed.), Ó Giollagáin (Conchúr) (ed.): Beartas úr na nGael: dálaí na Gaeilge san iar-nua-aoiseachas / Conchúr Ó Giollagáin, Brian Ó Curnáin a chuir in eagar.
Indreabhán, Co. na Gaillimhe: Leabhar Breac, 2016. 112 pp.
Rev. by
Colin J. Flynn, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.07.