Williams (John Ellis Caerwyn)

(1912 – 1999)

14244.
Williams (J. E. Caerwyn): The court poet in medieval Ireland.
In PBA 57 (1972), pp. 85–135 (= Rhŷs lecture, 1971).
Sep. issued London: O.U.P., 1972. [same pagin.]

Rev. by
Myles Dillon, in Celtica 10 (1973), pp. 262-263.
Brian Ó Cuív, in Éigse 14/4 (Geimhreadh, 1972), pp. 350-351.
3556.
Williams (J. E. Caerwyn): Welsh yn ei eistedd, yn ei orwedd, yn ei sefyll.
In Fs. Sommerfelt (1972), pp. 206–218.
3200.
Williams (J. E. Caerwyn): Nodiadau amrywiol: [1.] Cymraeg ‘dydd’: Gwyddeleg ‘lá': Lladin ‘dies’ = ‘dies mortis’.
In BBCS 24/4 (May, 1972), pp. 477–481.
On dá ló etc. used to mean ‘since his (day of) death’.
1923.
Williams (J. E. Caerwyn): Y storïwr Gwyddeleg a’i chwedlau.
Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1972. viii + 256 pp. plts.
Rev. by
Máirín Ní Mhuiríosa, in StC 8-9 (1973-1974), pp. 343-345.
Harri Pritchard-Jones, in Y traethodydd 128/549 (1973), pp. 303-305.
Karl Horst Schmidt, in ZCP 36 (1978), p. 259.
3543.
Williams (J. E. Caerwyn): Yr athro Thomas Jones, M.A., D.Litt.
In StC 8–9 (1973–1974), pp. 325–328.
15469.
Williams (J. E. Caerwyn): Nodiadau amrywiol: [5.] Cymr. llawn ei wala: Gw. lán a dhóthain.
In BBCS 25/4 (May, 1974), pp. 393–396.
On a Welsh analogue to the Ir. idiom tá sé lán a dhóthain.
15470.
Williams (J. E. Caerwyn): Nodiadau amrywiol: [6.] Breuddwyd Mair: Aisling Mhuire.
In BBCS 25/4 (May, 1974), pp. 396–402.
3545.
Williams (J. E. Caerwyn): Thomas Jones.
In StC 10–11 (1975–1976), pp. 1–4.
3567.
Williams (J. E. Caerwyn): Kenneth Hurlstone Jackson.
In StC 14–15 (1979–1980), pp. 1–11.
Includes bibliography of K. H. J. 1935-1977.
3584.
Williams (J. E. Caerwyn): Posidonius’ Celtic parasites.
In StC 14–15 (1979–1980), pp. 313–343.
10627.
Ní Mhuiríosa (Máirín), Williams (J. E. Caerwyn): Traidisiún liteartha na nGael.
LT, 28. Baile Átha Cliath: An Clóchomhar, 1979. xxv + 406 pp.
Enlarged Irish-language edition of Traddodiad llenyddol Iwerddon, by J.E. Caerwyn Williams, 1958.
Repr. 1985.

Rev. by
Proinsias Ní Dhorchaí, in StH 20 (1980), pp. 173-176.
331.
Williams (J. E. Caerwyn): Remarks on a linguistic drift.
In Celtica 14 (1981), pp. 67–82.
On the use of the preposition do to indicate the agent of verbal nouns and related matters; compares and contrasts Welsh i (y).
14189.
Gruffydd (R. Geraint) (ed.): Bardos: penodau ar y traddodiad barddol Cymreig a Cheltaidd cyflwynedig i J. E. Caerwyn Williams / golygwyd gan R. Geraint Gruffydd.
Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1982. vi + 235 pp.
Rev. by
Édouard Bachellery, in ÉtC 20 (1983), pp. 346-348.
D. Simon Evans, in StC 18-19 (1983-1984), pp. 394-396.
Marged Haycock, in ZCP 41 (1986), pp. 294-297.
Pádraig Ó Fiannachta, in Celtica 15 (1983), pp. 184-187.
Jenny Rowland, in CMCS 6 (Winter, 1983), pp. 95-96.
Williams (J. E. Caerwyn) (hon.)
359.
Williams (J. E. Caerwyn): Welsh drythyll, trythyll; Irish drettel, treitell.
In Celtica 15 (1983), pp. 150–157.
12032.
Williams (J. E. Caerwyn): Celtic literature. Origins.
In Geschichte und Kultur der Kelten (1986), pp. 123–144.
4974.
Williams (J. E. Caerwyn) (ed.): Llyfryddiaeth yr iaith Gymraeg / trefnwyd gan Marian Beech Hughes; golygwyd gan J.E. Caerwyn Williams.
Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1988. xxiv + 283 pp.
pp. 25-46: Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban, Manaweg.
3633.
Williams (J. E. Caerwyn): Édouard Bachellery.
In StC 24–25 (1989–1990), pp. 160–163.
11377.
Williams (J. E. Caerwyn): Y gloch a’r gloc.
In Y traethodydd 145/616 (1990), pp. 126–130.
3640.
Williams (J. E. Caerwyn): Kenneth Hurlstone Jackson.
In StC 26–27 (1991–1992), pp. 202–212.
Includes an addendum to the bibliography in StC 14 (1979), pp. 1-11.
10626.
Ford (Patrick K.), Williams (J. E. Caerwyn): The Irish literary tradition.
Cardiff; Belmont, MA: University of Wales Press; Ford & Bailie, 1992. xii + 355 pp.
Revised English-language edition of Traddodiad llenyddol Iwerddon, by J.E. Caerwyn Williams, 1958 [= BILL 4067].
Repr. 1997, 2007.

Rev. by
A. J. Hughes, in SAM 17/1 (1996-1997), p. 267.
Daniel F. Melia, in Speculum 72/2 (Apr., 1997), pp. 581-583.
Karl Horst Schmidt, in ZCP 46 (1994), pp. 308.
Pádraig Ó Riain, in CMCS 32 (Winter, 1996), pp. 122-123.
4597.
Williams (J. E. Caerwyn): Notulae: 1. W o’r awr: Ir. ón uair.
In Hispano-Gallo-Brittonica (1995), pp. 304–308.
11291.
Williams (J. E. Caerwyn): The Celtic bard.
In Celtic florilegium [O Hehir studies] (1996), pp. 216–226.
4333.
Williams (J. E. Caerwyn): Bardus Gallice cantor appellatur...
In SGS 17 (1996), pp. 393–402.
Discusses the functions associated with the ancient bards through a detailed examination of the Celtic words containing the root *kan-.
2841.
Williams (J. E. Caerwyn): Welsh iawn.
In ZCP 49–50 (1997), pp. 1000–1012.
Posits *yewes- (vel sim.) as etymon of W iawn (cf. L iūs), thus dissociating OIr. án from it.