Ní Mhunghaile (Lesa)

6539.
Ní Mhunghaile (Lesa): Joseph Cooper Walker, James Macpherson agus Melchiorre Cesarotti.
In ECI 17 (2002), pp. 79–98.
7699.
Ní Mhunghaile (Lesa): Joseph Cooper Walker (1761–1810): cúrsaí féiniúlachta agus an deighilt sheicteach.
In Taighde agus teagasc 3 (2003), pp. 45–56.
10241.
Ní Mhunghaile (Lesa): An Lucht Cinsil in Éirinn san ochtú haois déag: Joseph Cooper Walker mar bhall lárnach den chiorcal liteartha.
In Bliainiris 4 (2003), pp. 154–174.
8134.
Ní Mhunghaile (Lesa): Carolan’s verse.
In Reassessments on the poems of Carolan (2007), pp. 43–64.
10266.
Ní Mhunghaile (Lesa): Leabharlann phearsanta Mhuiris Uí Ghormáin.
In Bliainiris 8 (2008), pp. 59–102.
Aguisín A: RIA MS 23 H 23; Aguisín B: NLI MS G 664 (English language books).
14515.
Ní Mhunghaile (Lesa): ‘My comparatively feeble hand’: Charlotte Brooke agus Reliques of Irish poetry (1789).
In Aistriú Éireann (2008), pp. 68–82.
9873.
Ní Mhunghaile (Lesa): An dearcadh a léirítear ar fheidhmiú an dlí in Éirinn i bhfoinsí Gaeilge ó 18ú agus 19ú haois.
In StH 36 (2009–2010), pp. 105–134.
11745.
Ní Mhunghaile (Lesa): Muiris Ó Gormáin (†1794), scoláire idir dhá chultúr.
In Diasa díograise [Ó Briain essays] (2009), pp. 215–235.
7871.
Ní Mhunghaile (Lesa): Joseph Cooper Walker’s Historical memoirs of the Irish bards (1786): significance and impact.
In PHCC 23 (2009), pp. 232–248.
15070.
Ní Mhunghaile (Lesa) (ed.): Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry / edited by Lesa Ní Mhunghaile.
Dublin: Irish Manuscripts Commission, 2009. xliv + xxvi + 369 + 178 pp. illus.
A photographic reproduction of the original 1789 text, accompanied of new translations of Brooke’s Irish originals; with Introduction and Index.

Pt. I: Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry, 1789 edition [replicated from a copy held in the NLI; same pagin.]; Pt. II: New translations and commentaries.

Rev. by
Ciarán Mac Murchaidh, in StH 36 (2009-2010), pp. 242-243.
Anne Markey, in ECI 25 (2010), pp. 214-216.
11598.
Ní Mhunghaile (Lesa): The intersection between oral tradition, manuscript, and print cultures in Charlotte Brooke’s Reliques of Irish poetry (1789).
13593.
Ní Mhunghaile (Lesa): ‘To open treasures so long locked up’: aidhmeanna agus cur chuige Charlotte Brooke ina saothar Reliques of Irish poetry (1789).
In Foinn agus focail (2010), pp. 47–62.
14270.
Ní Mhunghaile (Lesa): Anglo-Irish antiquarianism in County Longford in the 1780s: the case of Charlotte Brooke.
In Longford history and society (2010), pp. 237–257.
9890.
Ní Mhunghaile (Lesa): An eighteenth-century Gaelic scribe’s private library: Muiris Ó Gormáin’s books.
In PRIA-C 110 (2010), pp. 239–276.
14271.
Ní Mhunghaile (Lesa): The Irish language and Gaelic literary heritage of County Longford in the eighteenth and nineteenth centuries.
In Longford history and society (2010), pp. 283–295.
15847.
Ní Mhunghaile (Lesa): Scribal networks and manuscript circulation in Meath during the eighteenth and early nineteenth centuries.
In RíM 22 (2011), pp. 131–149.
15981.
Bergin (John) (ed.), Magennis (Eoin) (ed.), Ní Mhunghaile (Lesa) (ed.), Walsh (Patrick) (ed.): New perspectives on the Penal Laws / edited by = eagarthóirí John Bergin, Eoin Magennis, Lesa Ní Mhunghaile, Patrick Walsh.
Dublin: Eighteenth-Century Ireland Society, 2011. 290 pp.
15879.
Ní Mhunghaile (Lesa): Bilingualism, print culture in Irish and the public sphere, 1700–c. 1830.
In Irish and English (2012), pp. 218–242.
18691.
Ní Mhunghaile (Lesa): Ré órga na nGael: Joseph Cooper Walker (1761–1810).
Indreabhán, Conamara: An Clóchomhar, Cló Iar-Chonnacht, 2013.
Rev. by
Michelle O Riordan, in Comhar Taighde 2 (2016), doi:10.18669/ct.2016.08.
13658.
Ní Mhunghaile (Lesa): Saothrú léann na Gaeilge i gCo. na Mí san ochtú agus naou haois déag.
In LCC 44 (2014), pp. 104–128.
15703.
Ní Mhunghaile (Lesa): Charles O’Conor’s contribution to Irish-language scholarship.
In Charles O’Conor of Ballinagare (2015), pp. 211–226.
16514.
Ní Mhunghaile (Lesa): The Irish language in County Meath, 1700–1900.
In Meath history and society (2015), pp. 547–572.
On the fate of the Irish language and its literary and manuscript tradition.
19418.
Brown (Michael), Ní Mhunghaile (Lesa): Futures past: enlightenment and antiquarianism in the eighteenth century.
In Cambridge history of Ireland, 3 (2018), pp. 380–405.