Forste-Grupp (Sheryl F.)

4949.
Forste-Grupp (Sheryl F.): The earliest Irish personal letter.
In PHCC 15 (1998), pp. 1–11.
8197.
Forste-Grupp (Sheryl F.): A possible Irish source for the giant Coulin of Spenser’s Faerie Queene.
In SP 96/1 (Winter, 1999), pp. 42–50.