Uí Chollatáin (Regina)

7532.
Uí Chollatáin (Regina): Dearcadh An Chlaidhimh Soluis ar fhorbairt na Gaeilge poiblí ag tús an fichiú haois.
In IMN (2003), pp. 19–61.
7705.
Uí Chollatáin (Regina): An Claidheamh Soluis agus gluaiseacht an oideachais Ghaelaigh.
In Taighde agus teagasc 3 (2003), pp. 167–185.
10244.
Uí Chollatáin (Regina): An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae: nuachtán mionteangach nó cuid de phreas na hÉireann uile?
In Bliainiris 4 (2003), pp. 338–385.
14869.
Uí Chollatáin (Regina): An claidheamh soluis agus Fáinne an lae, 1899–1932: anailís ar phríomhnuachtan Gaeilge ré na hAthbheochana.
Lúb ar phár, 6. Baile Átha Cliath: Cois Life, 2004. 276 pp.+ 1 CD-ROM.
10250.
Uí Chollatáin (Regina): Iriseoireacht na Gaeilge, Conradh na Gaeilge agus cúrsaí polaitíochta sna fichidí: gluaiseacht amháin, trí mheán.
In Bliainiris 6 (2006), pp. 173–202.
11798.
Uí Chollatáin (Regina): Irish language revival and ‘cultural chaos’: sources and scholars in Irish language journalism.
In PHCC 30 (2011), pp. 273–292.
13651.
Uí Chollatáin (Regina): Ó scél go scáileán: spotsholas ar theagasc na hiriseoireachta Gaeilge.
In LCC 42 (2012), pp. 99–131.
12891.
Uí Chollatáin (Regina): Tranglam cultúrtha na hAthbheochana: an iriseoireacht agus an claonadh liteartha.
In Atlantic currents [Ó Catháin essays] (2012), pp. 411–425.
11708.
Uí Chollatáin (Regina): Athruithe teanga agus caomhnú teanga i scéal an chló i ré na hathbheochána.
In Féilscríbhinn do Chathal Ó Háinle (2012), pp. 961–982.
17012.
O’Neill (Malachy) (ed.), Uí Chollatáin (Regina) (ed.): An greann sa Ghaeilge / eagarthóirí: Malachy Ó Néill, Regina Uí Chollatáin.
Baile Átha Cliath: Coiscéim i bpáirt le Éigse Cholm Cille, 2013. xiii + 183 pp.
Papers arising from a conference held in Derry, March 2010.
13655.
Uí Chollatáin (Regina): Deisceabail agus soiscéalta: ceannródaithe athbheochana agus fóram na hiriseoireachta.
In LCC 44 (2014), pp. 22–45.
On the ideology of the three Irish language revival movement pioneers Douglas Hyde, Patrick Pearse and Eugene O’Growney.
14989.
Ní Úrdail (Meidhbhín) (ed.), Nic Congáil (Ríona) (ed.), Nic Eoin (Máirín) (ed.), Ó Liatháin (Pádraig) (ed.), Uí Chollatáin (Regina) (ed.): Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain. Imleabhar I: cruthú, caomhnú agus athbheochan / Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin, eagarthóirí.
Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR, 2015. 320 pp.
Rev. by
Alan Titley, in StH 42 (2016), pp. 141-148.
14990.
Ní Úrdail (Meidhbhín) (ed.), Nic Congáil (Ríona) (ed.), Nic Eoin (Máirín) (ed.), Ó Liatháin (Pádraig) (ed.), Uí Chollatáin (Regina) (ed.): Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain. Imleabhar II: critic, cultúr agus comhthéacs comhaimseartha / Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin, eagarthóirí.
Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR, 2015. 384 pp.
Rev. by
Alan Titley, in StH 42 (2016), pp. 141-148.
15669.
Uí Chollatáin (Regina): Language shift and language revival in Ireland.
In Sociolinguistics in Ireland (2016), pp. 176–197.
19448.
Uí Chollatáin (Regina): ‘The turning of the tide’, Craobh an Chéitinnigh agus coimhlint na Gaeilge i 1916.
In Éigse 40 (2019), pp. 305–326.