Williams (Gruffydd Aled)

4359.
Cambrian medieval Celtic studies 53–54 (2007): Crossing boundaries / Croesi ffiniau: trafodion y 12fed Gyngres astudiaethau Celtaidd ryngwladol 24–30 Awst 2003, Prifysgol Cymru, Aberystwyth / proceedings of the 12th International congress of Celtic studies, 24–30 August 2003, University of Wales, Aberystwyth.
Sims-Williams (Patrick) (ed.), Williams (Gruffydd Aled) (ed.)
CMCS Publications