Josephson (Folke Henrik)

9442.
Josephson (Folke): Joint Celtic, Italic and Anatolian evidence for the expression of deixis/directionality.
In Miscellanea Wagner (1997), pp. 49–52.
6360.
Josephson (Folke) (ed.): Celts and Vikings: proceedings of the Fourth Symposium of Societas Celtologica Nordica / edited by Folke Josephson.
MASO, 20. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet , 1997. 292 pp.
Rev. by
Heinrich Beck, in ZCP 52 (2001), pp. 262-264.
Caoimhín Breatnach, in Éigse 33 (2002), pp. 261-263.
Máire Ní Mhaonaigh, in CMCS 38 (Winter, 1999), pp. 103-107.
Dáithí Ó hÓgáin, in Béaloideas 67 (1999), pp. 194-199.
Nollaig Ó Muraíle, in Ainm 7 (1996-1997), pp. 183-184.
Karl Horst Schmidt, in IF 103 (1998), pp. 301-303.
3887.
Josephson (Folke): Old Irish and Slavic prefixed verbs and the function of the prefixes.
In Studia Celto-Slavica 1 (2006), pp. 87–98.
17750.
Carling (Gerd) (ed.): GIŠ.ḪURgul-za-at-ta-ra: Festschrift for Folke Josephson / edited by Gerd Carling.
MASO, 32. Göteborg: Göteborgs universitet, 2006. 306 pp.
Rev. by
Eugen Hill, in Kratylos 57 (2012), pp. 92-97.
Josephson (Folke) (hon.)
9764.
Josephson (Folke): The function of OI com, ad, ro and similar elements in Slavic.
In Studia Celto-Slavica 2 (2009), pp. 163–172.
17237.
Josephson (Folke) (ed.): Celtic language, law and letters: proceedings of the Tenth Symposium of Societas Celtologica Nordica / edited by Folke Josephson.
MASO, 38. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet , 2010. 200 pp.
Papers from a conference held in Gothenburg 17-19 June 2008.