Walsh (John)

13729.
Walsh (John): Language, culture and development: the Gaeltacht Commissions 1926 and 2002.
In Language planning and education (2002), pp. 300–317.
13779.
Walsh (John): Teanga, cultúr agus forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua.
In Towards our goals (2003), pp. 229–233.
11114.
Walsh (John): An teanga, an cultúr, agus an fhorbairt: cás na Gaeilge agus cás na hÉireann.
AO-PO, 6. Baile Átha Cliath: Coiscéim, 2004. 34 pp. (An aimsir óg; páipéir ócáideacha, 6).
16978.
McCarron (Stephen), Ní Bhrádaigh (Emer), Walsh (John): Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish-speaking districts.
In Administration 53 (2005), pp. 16–27.
8458.
Walsh (John): An Ghaeilge agus an fhorbairt i nGaeltacht na nDéise: súil siar agus súil chun cinn.
In An linn bhuí 9 (2005), pp. 138–155.
10150.
Walsh (John): Ón bhforbairt thionsclaíoch go dtí an phleanáil teanga: éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta.
16821.
Walsh (John): Language and socio-economic development: towards a theoretical framework.
In LPLP 30/2 (2006), pp. 127–148.
12417.
Walsh (John): Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht.
In Revitalising Gaelic in Scotland (2006), pp. 257–278.
16975.
Duffy (Patrick), McCarron (Stephen), Ní Bhrádaigh (Emer), Walsh (John): Using GIS to map the evolution of the Gaeltacht.
In IGeo 40/1 (2007), pp. 11–108.
5274.
McLeod (Wilson), Walsh (John): An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland.
In LangPolicy 7/1 (Mar., 2008), pp. 21–46.
17394.
O’Connell (Eithne), Walsh (John): The interface between translation and language planning in Ireland.
In Mercator Media Forum 10 (2008), pp. 32–56.
14516.
O’Connell (Eithne), Walsh (John): Fotheidealú agus dubáil: aistriúchán agus teilfís Gaeilge.
In Aistriú Éireann (2008), pp. 97–107.
16407.
Denvir (Gearóid) (ed.), O’Connell (Eithne) (ed.), Walsh (John) (ed.): TG4@10: deich mbliana de TG4 = ten years of TG4 / eagarthóirí: Eithne O’Connell, John Walsh, Gearóid Denvir.
Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 2008. 233 pp.
14502.
Walsh (John): Ireland’s socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives.
In Language and economic development (2009), pp. 70–81.
13970.
Walsh (John): Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil ar an athrú teanga i gCúige Mumhan.
In Béascna 7 (2011), pp. 85–118.
Examines language shift in part of the mixed Irish/English Gaeltacht areas of Co. Cork (covering Beara, Carbery, Ballymacoda) in the early 20th century.
19254.
Walsh (John): Fál ar an ngort tar éis na foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
In Bliainiris 10 (2011), pp. 88–130.
14532.
McLeod (Wilson), Walsh (John): The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow.
In Sustaining minority language development (2011), pp. 156–175.
13649.
Walsh (John): An chanóin, an caighdeán agus an curaclam.
In LCC 42 (2012), pp. 74–98.
14332.
Walsh (John): Sainiú na Gaeltachta agus an rialachas teanga.
In An tsochtheangeolaíocht (2012), pp. 177–194.
16422.
Walsh (John): Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation.
In LangPolicy 11/4 (Nov., 2012), pp. 323–341.
12992.
O’Rourke (Bernadette), Walsh (John): Becoming a new speaker of Irish: linguistic mudes throughout the life cycle.
In Digithum 16 (May, 2014), pp. 67–74.
Online publication available at: https://digithum.uoc.edu/articles/abstract/10.7238/d.v0i16.2186/ [Accessed 29 August 2018].
17174.
O’Rourke (Bernadette), Walsh (John): Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge.
In Comhar Taighde 1 (2015), doi: 10.18669/ct.2015.09.
Online publication available at: https://comhartaighde.ie/eagrain/1/walsh-orourke/ [Accessed 2 July 2018].
16138.
Walsh (John): Nuachainteoirí Gaeilge: in Éirinn agus thar lear.
In Saibhreas agus dán na teanga (2015), pp. 49–63.
13582.
O’Rourke (Bernadette), Walsh (John): New speakers of Irish: shifting boundaries across time and space.
In IJSL 231 (Jan., 2015), pp. 63–83.
17882.
Ní Dhúda (Laoise), Walsh (John): ‘New speakers’ of Irish in the United States: practices and motivations.
In ALR 6/2 (2015), pp. 173–193.
18684.
Ó Muircheartaigh (Peadar) (ed.), Walsh (John) (ed.): Ag siúl an bhealaigh mhóir: aistí in ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil / John Walsh agus Peadar Ó Muircheartaigh, eagarthóirí.
Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR, 2016. 480 pp.
Rev. by
Charles Dillon, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.06.
Mac Congáil (Nollaig) (hon.)
18630.
Moal (Stefan), Ó Murchadha (Noel P.), Walsh (John): New speakers and language in the media: audience design in Breton and Irish broadcast media.
In New speakers of minority languages (2018), pp. 189–212.
18689.
Ó hIfearnáin (Tadhg) (ed.), Walsh (John) (ed.): An meon folaithe: imleabhar ar idé-eolaíocht na Gaeilge in Éirinn agus in Albain / eagarthóirí: Tadhg Ó hIfearnáin agus John Walsh.
Baile Átha Cliath: Cois Life, 2018. 194 pp.
Rev. by
Colin J. Flynn, in Comhar Taighde 4 (2018), doi:10.18669/ct.2018.07.