Reading List: 0 items

First Lines of Verse Index

Order By: ID | Authors | Title

Toghaim liaigh do leighios Fheilim

6249
Mac Airt (Seán) (ed.): Toghaim liaigh do leighios Fheilim. By Domhnall Mac Eochadha.
In 5489 [LBran.], (no. 54), pp. 193–5.
To Feilim mac Fiachaidh (†1630).
add to reading list