Reading List: 0 items

First Lines of Verse Index

Order By: ID | Authors | Title

’Sé bun mo chomhairle dhuit a Airt

6231
Mac Airt (Seán) (ed.): ’Sé bun mo chomhairle dhuit, a Airt. By Aodh Mac Domhnaill.
In An tUltach 27, uimh. 4, Aibreán/Bealtaine 1951, pp. 10–11. (Filidheacht A.Mh.D.: Litreacha chun Airt Mhic Bionaid, 2)
From a MS in Q.U.B. (Gallegan)
add to reading list